Naar hoofdinhoud Naar footer

5 tips om onvrijwillige zorg af te bouwen

Iedereen vindt dat hoe minder vrijheidsbeperkende maatregelen er zijn, hoe beter dat is. Belangrijk is om je cliënt zoveel mogelijk zelf te laten bepalen hoe zijn of haar leven eruit ziet. Duidelijke communicatie naar je cliënt geeft vertrouwen. Hiermee kan agressie en probleemgedrag worden voorkomen. Ga aan de slag met deze 5 tips.

1. Benader cliënten kalm en rustig

Zorg dat je op rustige toon praat. Wees niet gehaast. Je cliënt zal zich veel prettiger en meer op zijn of haar gemak voelen.

2. Luister goed

Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Verdiep je in je cliënt. Dan ligt de oplossing soms dichtbij. Zoals de oud-verloskundige die met haar kleren aan en op de dekens wél rustig slaapt. Dat was ze namelijk gewend.

3. Gebruik beeldmateriaal

Soms helpt het om beelden te gebruiken bij de communicatie. Beelden, voorwerpen of een driedimensionale vorm (bijvoorbeeld een inpuzzelsysteem) kunnen helpen.

4. Speel in op de positieve kanten

Richt je aandacht op de positieve kanten van je cliënt. Zo voelt de cliënt zich begrepen en gewaardeerd. Vraag bijvoorbeeld naar wat hij/zij leuk vindt of het werk dat hij/zij doet.

5. Ontwikkel vertrouwen

Reageer altijd op dezelfde manier. Zo bouw je vertrouwen op. Maak hierover afspraken met collega’s. Zorg er ook voor dat zoveel mogelijk dezelfde medewerkers ingezet worden.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon