Naar hoofdinhoud Naar footer

De nieuwe netwerken stellen zich voor

Gepubliceerd op: 15-11-2020

Op donderdag 15 november 2018 kwamen zes nieuwe netwerken van Gewoon Bijzonder voor het eerst samen, tijdens een netwerkbijeenkomst. Ze gaven een korte pitch over hun onderzoeksproject.

Emb en ICT

Hoe kunnen we de wereld voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (emb) begrijpelijker en toegankelijker maken? Dan is de relatie tussen de persoon en ouders en andere verwanten heel belangrijk. We houden ons bezig met de vraag hoe we aan ouders en andere verwanten ICT kunnen aanbieden die hen helpen een betere interactie met het kind te krijgen en het kind te activeren. Uiteindelijk willen we komen tot een digitale toolkit. Meer informatie >>

Sterker samen

In dit netwerk willen we de kracht en het welbevinden bevorderen van gezinnen met een kind met emb. Daarvoor werken we samen met deze gezinnen in 3 projecten. We bekijken wat de wensen in het gezin zijn voor ondersteuning. Op basis daarvan willen we producten ontwikkelen voor deze gezinnen en ten slotte deze producten invoeren en evalueren. Meer informatie >>

Samen denken, samen doen

Dit netwerk gaat over mensen met een beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag. Voor deze groep is nog geen integratief zorgaanbod in één aanpak. Wij betrekken ervaringsdeskundigen als co-onderzoeker. Er wordt daarbij gekeken naar de mogelijkheden om het gebruik van psychofarmaca te reduceren. We halen ook kennis op uit de dossiers van het Centrum voor Consultatie en Expertise. Uiteindelijk willen we een integratief zorgaanbod opzetten waarbij verbindingen gelegd worden tussen verschillende zorg- en ondersteuningswetten en tussen verschillende soorten organisaties. Meer informatie>>

Vrijheid en veiligheid

Vanwege moeilijk verstaanbaar gedrag krijgen mensen in instellingen regelmatig te maken met onvrijwillige zorg. De vraag voor ons is: hoe kun je onvrijwillige zorg terugbrengen op zo’n manier dat het de bewoner vrijheid oplevert, maar de veiligheid toch garandeert. Interventies die daarop gericht zijn, blijken te werken. We kijken ook hoe andere collega’s dit doen, of hoe dit met andere doelgroepen gebeurt, en we kijken naar het cliëntperspectief. Ten slotte gaat het om maatwerk: opschalen naar andere regio’s en uitschalen, een verbreding naar andere  doelgroepen. En we bekijken wat we van dit proces van implementeren leren. Meer informatie>>

EVB+ in beeld

Cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) kunnen hun wensen minder goed uiten. Er is nog weinig kennis over het begeleiden van mensen met een ernstig verstandelijke beperking én moeilijk verstaanbaar gedrag. We gaan op zoek naar de succesfactoren: wat zijn de werkzame factoren voor een goede relatie tussen professional en cliënt? We kijken ook naar biofeedbackgegevens mee; wat doet ‘spanning’ met de relatie. Ten slotte ontwikkelen we een scholingsaanbod dat professionals kennis en handvatten aanreikt. Meer informatie>>

Lees meer over programma Gewoon Bijzonder

Laatst bijgewerkt op: 01-12-2023 

Deel deze pagina via:

Soort

Verslag

Soort kennis

Onderzoekskennis

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon Bijzonder