Naar hoofdinhoud Naar footer

Methode LACCS

Gepubliceerd op: 23-11-2020

Als begeleider streef je naar een goed leven voor mensen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen (EVMB). Het LACCS-programma helpt je hierbij. Met het programma kun je als begeleider nagaan of mensen met een ernstige meervoudige beperking een goed leven hebben.

Het LACCS-programma is ontwikkeld door orthopedagogen Karin de Geeter en Kirsten Munsterman. De methode richt zich op een goed leven voor mensen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen. Het programma gaat in op de vijf belangrijke gebieden:

  • Lichamelijk welzijn,
  • Alertheid,
  • Contact,
  • Communicatie,
  • Stimulerende tijdsbesteding.

Het uitgangspunt is dat het leven op deze vijf gebieden goed moet zijn. Per LACCS-gebied zijn hiervoor waarden geformuleerd.

Voorbeeld casus cliënt met EMB

Evelien heeft ernstig meervoudige beperkingen, ze maakt niet uit zichzelf contact en slaapt veel. Hoe kunnen begeleiders concrete doelen maken op het gebied van communicatie en contact? 

Voorbeeld casus oudere cliënt

Meneer Kurt heeft ernstige meervoudige beperkingen. Begeleiders zijn het oneens: de ene vindt meneer dat hij alert is en contact zoekt. De ander vindt dat juist van niet; zij vindt dat zijn leven veel leuker kan zijn. Hoe kan ik nagaan of cliënten met ernstige meervoudige beperkingen een goed leven hebben?​

Doelgroepen en thema's

Doelgroep

Thema's

  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Zelfbepaling
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Interpersoonlijke relaties

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid methode voor oudere cliënten en cliënten met EMB

Research based. Kennis op basis van onderzoek.

Beoordeling

LACCS wordt in de VG-sector gebruikt. LACCS lijkt effectief te zijn, maar nader onderzoek is nodig. Bron: VGN 

Praktijkonderzoek

Expertisegroep EMB van Carante Groep nam met het platform EMG het initiatief om de methode systematisch in kaart te brengen, samen met meerdere organisaties uit de gehandicaptenzorg.

Uitkomsten onderzoek positief

​De praktijk omarmt LACCS en vindt het een inspirerende en motiverende manier van werken. De ervaring is dat het contact tussen begeleider en de persoon met EMB groeit: ‘Je ziet het gebeuren’. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat bij de meeste cliënten op veel LACCS-gebieden inderdaad vooruitgang wordt geboekt. De trend die zichtbaar is in de gegevens is dat toepassing van LACCS vermoedelijk een positief effect op het leven van cliënten heeft.

Aan de slag met LACCS

Koffie met een koekje is een boek over methode LACCS. Het boek geeft je uitleg over de methode en hoe je ermee aan de slag kunt. Daarnaast kun je ook met de app EMB-blikvanger de methode LACCS toepassen in je werk.

Deel deze pagina via:

Soort

Achtergrond

Taal

Nederlands