Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe gaat het eigenlijk met de Wzd? Doe de zelfscan

Gepubliceerd op: 24-08-2021

Als zorgprofessional probeer je zo goed mogelijk persoonsgerichte zorg te bieden, samen met de cliënt en naasten. Maar wat als de cliënt de gevolgen van een besluit niet overziet of zelf geen besluit kan nemen. Om te voorkomen dat een cliënt zichzelf of iemand anders ernstig nadeel of schade toebrengt, kan zorg nodig zijn waar de cliënt zich tegen verzet; onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt is daarbij altijd ‘Nee! Tenzij…’ Hoe je dat zorgvuldig doet is sinds 1 januari 2020 geregeld in de Wet zorg en dwang.

Verbeteren en leren met de zelfscan

Teams kunnen met de Zelfscan Wzd samen kijken hoe ver zij zijn met de Wet zorg en dwang in de praktijk. Wat gaat goed? Wat verdient nog extra aandacht en wat gaan we daarvoor doen?

De zelfscan start met een vragenlijst die ieder teamlid individueel invult. Bij elke stelling geven zij aan of die naar hun mening klopt of niet. De begeleider van de zelfscan (meestal een teammanager, kwaliteitsmedewerker of Wzd-functionaris) bespreekt (een deel van) de stellingen vervolgens met het team. In dat gesprek bepalen de teamleden waaraan het team nog meer aandacht moet besteden en wat al goed gaat. Ze sluiten af met afspraken over het vervolg. Er is een apart instructieblad voor de begeleider. Ook is er een invulversie (Excel). Alle bestanden download onderaan deze pagina bij Downloads. 

Het is ook waardevol om een beeld te krijgen hoe ver de locatie of organisatie als geheel is met de invoering van de Wzd. Daarvoor is een handige tool gemaakt, die de resultaten van de teams in een oogopslag weergeeft.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Zelftest

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Vilans

Programma's / projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)