Naar hoofdinhoud Naar footer

Methode Perspectief

Gepubliceerd op: 23-09-2020

Via de methode Perspectief (officieel: Opvoedings-/ondersteuningsprogramma voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen) kun je als begeleider kennis opdoen over personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Via deze methode wordt bekeken of de ondersteuning aansluit bij de vragen/behoeften van deze personen, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Het gaat om kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB; geschat IQ < 25 punten en zeer ernstige motorische beperkingen). Deze onderwerpen staan centraal:

 • de relatie centraal stellen
 • sterk methodisch werken
 • ouders en betrokkenen werken aan hetzelfde doel

Hierdoor krijgt de persoon met ernstige meervoudige beperkingen de ondersteuning die voldoet aan zijn wensen en behoeften.

Aanpak

Met het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma wordt door professionals samen met ouders kennis opgedaan over de persoon met ZEVMB en wordt steeds bepaald of de ondersteuning aansluit bij de vraag (wensen en behoeften) van de persoon waardoor deze zich maximaal kan ontplooien. Het programma gaat uit van de visie dat mensen met ZEVMB een relatie kunnen aangaan met hun omgeving en zo hun wensen en behoeften helder kunnen maken.

Deze relatie kan alleen opgebouwd worden als er methodisch (systematisch en doelgericht) én interdisciplinair gewerkt wordt, omdat daarmee de persoon met ZEVMB in de gelegenheid wordt gesteld om aan te geven of hetgeen de zorgprofessional doet, aansluit bij zijn/haar wensen en behoeften. Deze normatieve en methodische uitgangspunten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen de kernelementen van het programma. Binnen het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma wordt gestart met een integraal opgesteld persoonsbeeld (wie is deze persoon en wat heeft hij of zij nodig?). Vanuit dit persoonsbeeld worden interdisciplinair bepaalde langetermijndoelen geformuleerd (waar moet aan gewerkt worden; wat is op dit moment de belangrijkste vraag van de persoon met ZEVMB?). Om deze langetermijndoelen te bereiken worden er vervolgens monodisciplinair kortetermijndoelen opgesteld (looptijd vier tot zes weken).

Bij deze doelen worden activiteiten, uitvoeringsvoorwaarden en evaluatiecriteria beschreven. Doelen worden geëvalueerd en verkregen kennis wordt vervolgens geïntegreerd in het opgestelde persoonsbeeld. Bij alle stappen van het programma zijn ouders nauw betrokken. 

 • Download het handboek Verstandelijke beperkingen: 24 succesvolle methoden onderaan deze pagina. 

Casus oudere cliënt

Meneer Kanhai heeft zeer ernstige verstandelijke beperkingen. Hij is 45 en slaapt overdag een aantal keren. Het is niet duidelijk of hij iets onder de leden heeft, zich verveelt of dat hij oververmoeid is. Hoe kan ik nagaan welke activiteiten voor cliënten aantrekkelijk zijn en welke te vermoeiend. Hoe kan ik cliënten zoveel als mogelijk zelf hun activiteiten laten kiezen?​

Casus cliënt met EMB

Rachida kan met haar handen nauwelijks gerichte bewegingen maken door haar spasticiteit. Ze wil iets kunnen pakken om te kunnen spelen. De begeleiders begrijpen wat ze wil en zien dat ze gefrustreerd raakt tijdens haar pogingen. Hoe kunnen we haar helpen om gericht haar handen in te zetten tijdens spel? 

Doelgroepen en thema's

Doelgroep

 • Ouderen met ernstige meervoudige beperkingen

Thema's

 • Emotioneel welbevinden
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zelfbepaling
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Interpersoonlijke relaties

Onderbouwing bruikbaarheid tool voor oudere cliënten

Research based. Kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling
De methode is beoordeeld door de Erkenningscommissie gehandicaptenzorg als ‘effectief volgens goede aanwijzingen.’ Volgens de commissie (02-07-2015) is de methode in de praktijk goed uitvoerbaar en werkzaam gebleken. De structuur is helder en daardoor via stappen uitvoerbaar. Een sterk punt is dat 'directe medewerkers' na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn. Lees meer op Databank erkende interventies.

Onderbouwing bruikbaarheid tool voor cliënten met EMB

Evidence based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.

Beoordeling
De methode Vlaskamp is evidence based, dit betekent dat er veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van de methode. De methode leidt tot betere interpretatie van het gedrag van mensen met EMB en tot ondersteuning die beter aansluit bij hun behoeften. Dit wordt bereikt doordat zorgprofessionals:

 • een relationele visie hanteren;
 • een passend opvoedings-/ondersteuningsperspectief kunnen formuleren voor elke cliënt;
 • zich vaardigheden eigen maken om systematisch en doelgericht te werken;
 • beter samenwerken, zowel binnen hun eigen discipline als met andere disciplines en ouders.

Bron: Expertisecentrum EMB

Deze tool is onderdeel van Leidraad Oud en Gelukkig. Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Methode

Soort kennis

Onderzoekskennis

Taal

Nederlands

Auteur

Brian Twint en Jac de Bruijn