Naar hoofdinhoud Naar footer

Spiegelgroep Volwaardig leven: Aandacht voor kleine zorgorganisaties

Gepubliceerd op: 05-05-2021

Op 30 maart vond de Spiegelgroep van Volwaardig leven plaats. Deelnemers vertelden hoe het met de vernieuwingstrajecten Begeleiding à la Carte (Balc) en de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) gaat. Ook bracht een vertegenwoordiging van kleine zorgaanbieders een vraagstuk in. Namelijk: Hoe kan je als organisatie klein blijven en toch voldoen aan alle eisen die gesteld worden vanuit verschillende financiers?

YouTube video thumbnail

De Spiegelgroep heeft als doel om mee te leren met de vernieuwingstrajecten Balc en IIG. De deelnemers kijken of het anders kan met de regels, zodat die niet in de weg zitten bij het bieden van persoonsgerichte zorg. De betrokken deelnemers zijn onder andere beleidsadviseurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Week van het Ervaringsleren

Projectleider Petra van Alphen presenteerde de tussentijdse resultaten van Balc. Op dit moment zijn 34 deelnemende organisaties bezig met de laatste stappen om hun kennis te delen in kennisproducten. Ook is er vanuit Balc de Week van het Ervaringsleren gehouden. Hier hebben 500 deelnemers aan deelgenomen. Ervaringsleren helpt begeleiders om te ervaren hoe het is om een beperking te hebben. Bijvoorbeeld door te ervaren hoe het is als er niet gelijkwaardig met je wordt gesproken. 

Registratielasten kleine zorgaanbieders

Ook werd er een vraagstuk ingebracht vanuit de Focusgroep kleine zorgorganisaties. In Balc wisselen zij uit waar zij als kleine zorgorganisaties tegenaanlopen. Veel kleine zorgorganisaties hebben moeite om te voldoen aan alle richtlijnen van het zorgkantoor en gemeenten bij het verkrijgen van een contract. Zeker wanneer een kleine zorgaanbieder met meerdere financiers te maken krijgt.

Daarnaast is contractering soms alleen mogelijk door gezamenlijk aan te besteden. Dit komt ook omdat gemeentes graag een hanteerbaar aantal zorgaanbieders willen. De vraag is dan ook hoe gemeentes en kleine organisaties gefaciliteerd kunnen worden bij het lastige vraagstuk. Als dit voor kleine zorgorganisaties beter verloopt, hoeven zij minder geld te besteden aan registratietaken. Dit geld kan dan ingezet worden voor betere zorg. 

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING 

Een van de adviezen van de deelnemers uit de Spiegelgroep is dat kleine zorgorganisaties meer kunnen inzetten op landelijke belangenbehartiging. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke aanpak te agenderen bij de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeentes).

Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg

Tessa Blankestijn, beleidsmedewerker bij het Ministerie van VWS gaf een update van de IIG. Ze liet het filmpje zien ‘Ik zie technologie echt als een aanvulling’

In het filmpje komt een moeder aan het woord die laat zien hoe technologie de ontwikkeling stimuleert van haar dochter met een meervoudige beperking. Zij kan door het aanklikken van plaatjes op een iPad duidelijk kan maken wat zij wil. Dit verhaal past goed bij de doelstelling van de IIG. Technologie mag namelijk nooit het doel op zich zijn. Het moet echt meerwaarde bieden voor de cliënt.

IMPLEMENTATIEPLANNEN WORDEN OPGESTELD

Momenteel nemen 22 zorgorganisaties in de IIG deel aan 6 themanetwerken. Vijf organisaties nemen deel aan een COVID-netwerk. Zij kijken onder andere naar de mogelijkheid van beeldbellen, zodat zorg tijdens corona toch door kan gaan. Alle organisaties hebben momenteel een technologie gekozen en zijn de implementatieplannen aan het opstellen. Hierbij komen organisaties ook uitdagingen en vraagstukken tegen, zoals het regelen van cliëntbetrokkenheid, opschaling en borging, de rol van de bestuurder en financiering. De IIG biedt hier ondersteuning bij. 

DUURZAME INZET VRAAGT OM ZORGVULDIGE IMPLEMENTATIE

Om tot duurzame inzet van techonologie te komen moet implementatie verder reiken dan één vraag van een cliënt of de inzet van één vorm van technologie. In dit bewustwordingsproces zetten deelnemende organisaties momenteel belangrijke stappen. Door bijvoorbeeld het ontwikkelen van een visie waar technologie deel van uitmaakt. Of door gesprekken in een netwerk met elkaar aan te gaan. Zo kun je een MotionWatch inzetten zodat cliënten beter slapen. Maar wat is goed slapen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Waar ga je op monitoren? Daarvoor krijgen deze organisaties vanuit de IIG de benodigde ondersteuning. 

Lees meer:

Deel deze pagina via:

Soort

Verslag

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)