Naar hoofdinhoud

Begeleiding à la carte 2

Samen de beweging van persoonsgerichte zorg verder brengen. Dat is het doel van Begeleiding à la carte 2. Zodat meer mensen met een beperking voordeel hebben van vernieuwende persoonsgerichte zorg.

Een aantal organisaties in de gehandicaptenzorg ontwikkelden een aanpak in vernieuwende en persoonsgerichte zorg. Dit deden zij onder andere met de begeleiding vanuit het programma Begeleiding à la carte 1 (2019 – 2021). Begeleiding à la carte 2 (2023-2025) is het vervolg van dit programma.

Inhoud programma

Met Begeleiding à la carte 2 kunnen deelnemers van Begeleiding à la carte 1 hun aanpak in persoonsgerichte zorg verder ontwikkelen in de eigen organisatie. Denk hierbij aan het in kaart brengen van effecten of ervaringen. Of door te kijken hoe andere locaties met de aanpak aan de slag kunnen. 

Ook nieuwe deelnemers kunnen meedoen. Zij kunnen met een aanpak in persoonsgerichte zorg van een deelnemer uit Begeleiding à la carte 1 aan de slag. De oud-deelnemer helpt de nieuwe deelnemer bij het toepassen ervan. De organisaties wisselen hierbij onderling kennis uit. Hierdoor kan de aanpak verder worden verspreid en verbeterd. Nieuwe deelnemers kunnen ook met een eigen vernieuwende aanpak voor persoonsgerichte zorg aan de slag.

Ondersteuning Begeleiding à la carte 2

Deelnemers van Begeleiding à la carte 2 krijgen begeleiding op maat. We sluiten aan bij de behoeftes van organisaties. Wat willen zij leren? Waarin willen zij zich ontwikkelen? Zo biedt het programma bijvoorbeeld begeleiding van een kenniswerker in de vorm van een onderzoeker of coach. Daarnaast dragen we bij aan het samen leren en ervaringen uitwisselen tussen organisaties onderling. Bijvoorbeeld in lerende netwerken. Ook delen we direct te gebruiken kennis met de hele gehandicaptensector op www.kennispleingehandicaptensector.nl.

Ook meedoen?

Heeft jouw organisatie zelf een goed idee voor een aanpak in vernieuwende en persoonsgerichte zorg? En zouden jullie graag ondersteuning krijgen bij het verder ontwikkelen daarvan? Of wil je graag aan de slag met een eerder ontwikkelde aanpak uit Begeleiding à la carte 1? Laat het ons dan weten!

Ik heb interesse om mee te doen met onze eigen, vernieuwende aanpak. Meld je hier aan. 

Ik wil graag op de hoogte gebracht worden van de aanpakken uit Begeleiding à la carte 1 die gaan meedoen. Meld je hier aan. 

Links op deze pagina vind je meer informatie over dit programma. Op dit moment peilen we de interesse om mee te doen onder de deelnemers van Begeleiding à la carte 1. Eind juni/begin juli vind je op deze plek de aanpakken uit Begeleiding à la carte 1 waarmee je aan de slag kunt gaan. Degenen die zich aanmelden voor de mailing krijgen daarover persoonlijk bericht. We richten ons op organisaties die een grote motivatie hebben om de gehandicaptenzorg te vernieuwen. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Over persoonsgerichte zorg en het Twinkelmagazine

Het is belangrijk dat mensen met een beperking zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij willen. Hiervoor is zorg en ondersteuning nodig die goed aansluit bij hun wensen en behoeftes en die van hun naasten. Vernieuwende persoonsgerichte zorg vraagt soms om een andere blik en lef om van de gebaande paden af te wijken om de vernieuwing voor elkaar te krijgen. Het vraagt van professionals en organisaties openheid en creativiteit. 

Met Begeleiding à la carte 2 willen we de gehandicaptenzorg hierin ondersteunen. Dit doen we onder andere door organisaties onderling kennis en ervaring te laten uitwisselen en met het Twinkelmagazine. Hiermee inspireren we anderen met direct te gebruiken kennis in persoonsgerichte zorg en dragen we bij aan het positieve imago van de gehandicaptensector.

Over Begeleiding à la carte 2 

Begeleiding à la carte wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en is onderdeel van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking van de overheid. Het programma is op 1 maart 2023 gestart en loopt 3 jaar.

Meer weten?

Stuur dan een mail naar: begeleidingalacarte@vilans.nl