Naar hoofdinhoud Naar footer
inge-smits

Inge Smits

Lecturer Practitioner

Inge Smits is Lecturer Practitioner bij expertisecentrum Kempenhaeghe en expert Epilepsie en verstandelijke beperking op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Inge: "Ik ben na mijn studie verpleegkunde gestart met werken binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe. Hier wordt Wlz-zorg verleend aan cliënten met epilepsie, een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Momenteel werk ik als lecturer practitioner zowel bij Kempenhaeghe als bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid en mag ik de koppeling tussen theorie en praktijk sterker maken."

"Expertiseontwikkeling, kennis opbouwen en delen staan hoog in het vaandel en via onder andere symposia en scholing voor externen (begeleiders in de zorg, artsen) willen we als Kempenhaeghe bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met epilepsie."

Ik ben het kennisplein...
"...omdat ik als lecturer practitioner continu bezig ben met bruggenbouwen tussen de theorie en de dagelijkse praktijk, om zo studenten en medewerkers handvatten te geven om nog betere zorg te kunnen bieden. Op mijn beurt gebruik ik ook de kennis en ervaringen van collega’s gedeeld op het kennisplein voor de cliëntenzorg van Kempenhaeghe. Dit geeft inspiratie en input om het gesprek aan te gaan met elkaar over hoe leveren wij nu de zorg en hoe kan dat nog beter voor onze cliënten.”

Waarvoor gebruik je het Kennisplein Gehandicaptensector?
"Kennis delen (via onder andere het thema epilepsie waar ik beheerder van ben), kennis opzoeken (vanuit andere thema’s, doelgroepen), inspiratie opdoen om deze kennis vervolgens uit te testen in de dagelijkse praktijk, laatste nieuws doornemen en de agenda om te zien wat georganiseerd wordt rondom welk thema." 

Wat is jouw favoriete kennisproduct of onderdeel op het Kennisplein Gehandicaptensector?
"Lastig te benoemen want er is zo veel te vinden! Uiteraard thema epilepsie maar daarnaast ook de praktische tools/ instrumenten die beschikbaar worden gesteld via o.a. de kennisbundels. En hier zit ook direct een vraag van mij hoe kunnen we deze tools en instrumenten nu goed borgen binnen organisaties?"

De impact van epilepsie

"Ik krijg veel energie door in contact te staan met iedereen die betrokken is bij de zorg. Dat zijn op de eerste plaats de cliënten, maar het kunnen ook mantelzorgers, professionele begeleiders en behandelaren zijn. Ieder heeft in het zorgproces zijn eigen unieke bijdrage en om dat samen te zien komen en vanuit daar de zorg in te richten, dat is wat je wil voor cliënten. Kijkend naar mijn eigen expertisegebied, de epilepsiezorg, ervaar ik dat zij allen voor veel uitdagingen staan. Vooral de impact die epilepsie op het dagelijks leven van cliënten en naasten heeft, raakt mij nog elke dag. De onvoorspelbaarheid van epilepsie vraagt veel."

Lijfspreuk Inge

"Ik heb zelf 14 jaar in de directe zorg voor mensen met een beperking en epilepsie gewerkt, als begeleider is het prachtig om te zien welke dingen wel kunnen. Denken vanuit mogelijkheden, dat doe ik ook in mijn rol als docent verpleegkunde. Ik zie zo ontzettend veel potentie in studenten. Het is mooi om mensen te mogen begeleiden om het beste uit zichzelf te laten zien, vandaar mijn motto 'Eruit halen wat er altijd al in heeft gezeten'."