Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Wij hebben een wachtlijst voor begeleiders’

Gepubliceerd op: 23-03-2021

De gewone wereld mogelijk maken voor jongeren met een verstandelijke beperking. Dat is de visie van Stichting BONT. Die zit verankerd in het DNA van de organisatie, wat haar een aantrekkelijke werkgever maakt. BONT is vooral populair bij studenten en young professionals.

‘Wij bieden activiteiten aan jongeren met een verstandelijke beperking die ook voor leeftijdsgenoten gebruikelijk zijn’, vertelt directeur en oprichter Floor Brouwer. ‘Een kernwaarde die daarbij hoort is de ja-mentaliteit. Dat is iets anders doen dan “U vraagt, wij draaien”. Het gaat meer om: “Als we vanuit de mogelijkheid redeneren, komen we verder dan dat we vanuit angst blijven vastzitten.” De ervaring die onze jongeren opdoen mag daarbij echt zijn. Activiteiten mogen dus ook mislukken. Dat stukje tegenslag hoort ook bij het gewone leven en versterkt hen in hun ontwikkeling.’

Behoefte aan gewone activiteiten

Stichting BONT bestaat nu elf jaar. Ze begonnen met het aanbieden van leeftijdsadequate activiteiten aan jongeren in het vso-onderwijs (voortgezet speciaal onderwijs). Ouders moesten vaak hun kinderen ’s middags vermaken. Of de jongeren moesten naar een al dan niet reguliere buitenschoolse opvang. Maar daar werden niet altijd de activiteiten ondernomen waar ook vraag naar was of die passend waren bij het ontwikkelingsniveau. Veel jongeren wilden juist activiteiten ondernemen die andere jongeren ook deden.

Boodschappen doen voor ouderen in de buurt

BONT speelde hierop in. Ze begonnen met vier tot acht jongeren. De vraag naar hun aanbod bleef groeien. Brouwer: ‘We bestaan nu uit zo’n honderdvijftig jongeren met vijftig begeleiders. Lang niet alle jongeren zijn er elke dag. We hebben namelijk het beleid dat jongeren zich aanmelden wanneer ze willen. Denk hierbij aan naschoolse activiteiten zoals koken, paardrijden of muziek maken. Ze doen ook klussen vanuit het BONTe BuurtLoket. Bijvoorbeeld boodschappen voor ouderen in de buurt en voor ze koken. Ook hebben we een horecazaak, de BONTe KeukenTafel, waar ze kunnen meedraaien in de keuken of bediening.’

‘Begeleiders geven ons een 8,7’

Stichting BONT is een aantrekkelijke organisatie om bij te werken door de doorleefde visie. Juist omdat ze zo klein zijn begonnen, hebben ze dat goed kunnen ontwikkelen. De oudertevredenheid heeft een gemiddeld cijfer van 8,7 en de tevredenheid van begeleiders scoort een 8,6. Brouwer: ‘We zijn een platte organisatie gebleven in de loop der jaren. Samen met twee anderen sta ik aan het roer. Iedereen weet daardoor duidelijk waar hij terecht kan. Nu we groter worden zitten we in een transitiefase. We waken echt voor niet te veel lagen ertussen. Extra nevenfuncties mogen niet ten koste gaan van het geld dat nodig is voor de werkvloer en moeten duidelijk bijdragen aan doorontwikkeling van de begeleiding.’

Intrinsieke motivatie

Brouwer: ‘Daarnaast hebben onze begeleiders veel verantwoordelijkheid door de organisatiestructuur. Dat maakt het werk veelzijdig en interessant. We kijken ook wat we voor de  toekomst van onze young professionals kunnen betekenen. Zo vinden wij het belangrijk dat zij kennis kunnen meenemen naar volgende werkgevers. Verder zorgen we voor regelmatige momenten waarop begeleiders situaties doornemen met het team. Die gesprekken leiden weer tot ontwikkelingsstappen voor de begeleiders en de deelnemers zelf. Ook hebben we bewustwordingsavonden. Iedere keer behandelen we een ander thema. Die zijn niet verplicht, maar worden druk bezocht. Ik denk juist door die vrijblijvendheid, we sluiten echt aan bij intrinsieke motivatie.’

Last van onregelmatigheidstoeslag

Hun eigen identiteit brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo sluit de cao Gehandicaptenzorg niet altijd goed op de organisatie aan. ‘Door deze cao hebben we bijvoorbeeld te maken met onregelmatigheidstoeslag’, vertelt Brouwer. ‘Deze is bedoeld om het aantrekkelijker te maken voor mensen om ’s avonds en in de weekenden te werken. Maar onze begeleiders zijn jong en willen sowieso graag ’s avonds en in de weekenden werken. Voor de weekenden hebben we zelfs een wachtlijst. Dan is 166% onregelmatigheidstoeslag best een forse toelage. Dat geld zouden we ook kunnen gebruiken om meer mensen in te zetten en de zorg te verbeteren. Zodat we meer uit onze activiteiten kunnen halen, door ruimte voor diepgang en ontwikkeling bijvoorbeeld.’

‘Het lijkt heel simpel, maar dat is het niet’

Toch is het Stichting BONT tot nu toe gelukt om vast te blijven houden aan de visie en kernwaarden. Zij krijgen dan ook veel andere organisaties op bezoek. Brouwer: ‘We vertellen dan dat we inzetten op maatwerk en flexibiliteit. Dat lijkt zo simpel, maar is het niet altijd. Het moet namelijk in elke vezel van de organisatie zitten om het doorleefd te maken.’

Over Begeleiding à la carte

Stichting BONT is een van de deelnemers van het tweejarige traject Begeleiding à la carte. Hierin bieden aanbieders van gehandicaptenzorg binnen lerende netwerken hun praktijkervaringen in persoonsgerichte zorg. Daarnaast stellen zij praktische kennis beschikbaar voor de hele sector. In een coachingstraject op maat onderzoekt Stichting BONT onder andere hoe ze hun gedachtegoed, werkwijze en opgedane ervaring kunnen bestendigen.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon