Naar hoofdinhoud Naar footer

De eerste Dementietafel in Almere

Ada de Jong is regio-coördinator van Zorg Verandert voor Noord-Holland en Flevoland. Samen met Ada en Zorg Verandert organiseerden KansPlus drie Dementietafels in Flevoland: in Lelystad, Emmeloord en Almere. Ada was gespreksleider tijdens deze bijeenkomsten. Zij vertelt over het belang van de dialoog bij de Dementietafel.

Bij het binnenkomen vallen de verschillen op. De een is vrolijk en zit vol humor, de ander is meer introverter en afwachtend. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: de zorg om hun kind, broer of zus.

We hebben het over de eerste Dementietafel in Almere in maart 2017. Eind 2016 hebben we die af moeten blazen wegen gebrek aan belangstelling. We vroegen ons al af of Almere een te jonge stad is voor een Dementietafel…

Informatie over dementie en beperking

We kozen ervoor om bij deze eerste Dementietafel informatie te geven over dementie bij mensen met een beperking. Twee gedragsdeskundigen gaven ons middels een quiz inzicht in onder meer de verschillende fasen en de kenmerken.

Het was heftig wat we daar te horen kregen: gemiddeld ontstaat dementie tien tot twintig jaar eerder bij mensen met het downsyndroom. Je krijgt niet alleen te maken met verwardheid maar ook met ongeremdheid. En in fase vier gaat de persoonlijkheid verloren. Wat gaat er door je heen als je dat als ouder, broer of zus op je in laat werken? Het was ook even heel erg stil.

Rustig in gesprek

We gingen uiteen in twee groepen waar we middels de dialoogmethode met elkaar rustig in gesprek konden. Een dialoog biedt ruimte om te vertellen, te verhalen, te verbeelden (wat is je droom?) en te praten over het verwezenlijken hiervan.

Met respect luisteren naar elkaar is een van de regels. Opvallend was de openheid van zowel de aanwezige professionals als ook van de naasten.

Toch knaagt het

Allemaal zijn ze het er over eens dat de zorg over het algemeen goed geregeld is en toch knaagt het. Want er komt een tijd dat zij er niet meer zijn en wat dan? Iedereen herkende dit probleem. Ook was er veel herkenning bij de zwaarte van de mantelzorg. De kracht van een dialoog zit ook in de tips en suggesties die de deelnemers elkaar geven. En dit gebeurde.

De aanwezige professionals konden met meer afstand luisteren en toch deed het hen ook wat. “We gaan zeker iets doen met deze kennis”. Het feit dat er zowel professionals als ook ouders en verwanten aan tafel zaten, stelden beide partijen zeer op prijs. Een paar dagen later ontvingen we een dankmail voor deze bijzondere avond. 

Bij het vertrek vielen de verschillen minder op: Iedereen was van mening dat het zeer prettig is om met elkaar van gedachten te wisselen en dat een Dementietafel zeker voor herhaling vatbaar is!

Meer informatie Dementietafels

Dementietafel en programma Zorg Verandert

Het programma Zorg Verandert (pdf) organiseert en faciliteert dialoog-bijeenkomsten voor iedereen die te maken heeft met zorg. Er verandert veel in de zorg. Wat betekent dat voor mensen met een beperking en voor de mensen om hen heen? Mensen worden bijvoorbeeld ouder en komen voor nieuwe zorgsituaties te staan.

Tijdens een dialoogbijeenkomst luisteren betrokkenen naar elkaars zorgen en behoeften. Samen denken deelnemers na over oplossingen die passen bij eigen wensen en behoeften. Mensen wijzen elkaar de weg, geven elkaar moed en inspireren elkaar. Zorg Verandert biedt verschillende mogelijkheden voor het organiseren van een dialoog. Meer info in deze brochure:

Zorg Verandert en KansPlus werken samen aan het organiseren van de dialoog tussen ouders, verwanten en professionals bij de Dementietafel. Zorg Verandert faciliteert de Dementietafel met onder andere ervaren gespreksleiders. Ook biedt Zorg Verandert de trainingsmogelijkheid voor betrokken vrijwilligers om een dialoog te begeleiden.

Zorg Verandert is een samenwerkingsverband van cliënt- patiënt en belangenorganisaties. Penvoerder is Ieder(in). Zorg Verandert wordt gesteund door het ministerie van VWS.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen