Naar hoofdinhoud Naar footer

EVB+ in beeld: Hoe zorgt dit onderzoek voor impact?

Gepubliceerd op: 12-11-2020

Om onderzoek nuttig te laten zijn en impact te laten hebben werken de onderzoekers van Gewoon Bijzonder volgens de Kenniscirkel (zie pdf Kenniscirkel). Maar hoe gaat dat in de praktijk?

Wat onderzoekt het netwerk en waarom?

In dit praktijkgerichte onderzoek gaat het om de relatie tussen mensen met een EVB+ en de professionals om hen heen. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren die invloed hebben op die relatie? Welke succesfactoren zien we om mensen met EVB+ nog beter te begeleiden en daarmee hun kwaliteit van leven te vergroten? Dat inzicht is belangrijk omdat mensen met een EVB+ bijna volledig afhankelijk zijn van de mensen om hen heen. In dit onderzoek willen we:

  1. Onderzoeken welke factoren een goede relatie bepalen tussen EVB+ cliënten en zorgprofessionals.
  2. Meer inzicht krijgen hoe spanning van professionals spanning veroorzaakt bij mensen met een EVB+ en vice versa, en hoe de inzet van biofeedback daarbij kan helpen.
  3. Een scholingsaanbod ontwikkelen voor professionals.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek is 1 december 2018 gestart. De onderzoekers presenteerden in februari 2019 het onderzoek tijdens het symposium ‘EVB+ in de context’. Tijdens twee workshops werd bekeken hoe innovatieve meetinstrumenten kunnen helpen om in praktijk en onderzoek beter om te gaan met stress (bijvoorbeeld via huidgeleiding en hartslagmeting). In een derde workshop werd deelnemers gevraagd wat zij belangrijk vinden in de opleiding, om te werken in de gehandicaptensector (breed) en met mensen met een EVB+ (specifiek). Op dit moment zijn de onderzoekers bezig met een literatuurstudie, het ontwikkelen van een vragenlijst en de samenstelling van focusgroepen. Ook wordt een klankbordgroep ingericht die gedurende vier jaar 2x per jaar bij elkaar komt.

Wat is de verwachte impact van het onderzoek?

We willen voor professionals en aankomende professionals praktische producten ontwikkelen om te gebruiken in de dagelijkse begeleiding van mensen met EVB+, zoals:

  • Handreikingen
  • Nieuw scholingsaanbod
  • Wetenschappelijke artikelen in nationale en internationale vakbladen
  • Implementatieplan om uitkomsten en kennis uit het onderzoek in onderwijs en praktijk te borgen

Met de wetenschappelijke artikelen willen we ook gedragsdeskundigen en psychologen interesseren voor het onderzoek en meer mogelijkheden genereren voor onderzoek naar deze doelgroep. We plaatsen regelmatig informatie, nieuwsbrieven en persberichten over de voortgang van het onderzoek op de website van het Kennisplatform EVB+ en het Kennisplein Gehandicaptensector.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een groot netwerk van zorgaanbieders vanuit het Kennisplatform EVB+, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Nijmegen. Het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd door Rianne Simons (junior onderzoeker), Renske Koordeman (senior onderzoeker), Maaike Hermsen (Lector bij de HAN), Roy Otten (Hoogleraar Radboud) en Eveline Schavemaker (projectleider). Zij zijn hiermee dagelijks bezig. Per deelstudie werken wij met een aantal nauw betrokkenen die meedenken en meewerken aan de producten, zoals docenten, onderzoekers, begeleiders, zorgmanagers, gedragsdeskundigen en andere experts, ervaringsdeskundigen en verwanten.

Onderzoekers

Lees hier een interview met de onderzoekers van dit netwerk.

MEER INFORMATIE

EVB+ in beeld

Alle onderzoeksnetwerken

Deel deze pagina via: