Naar hoofdinhoud Naar footer

Infectie-preventie: ‘Er is een slag te slaan in de gehandicaptenzorg’

‘Extra aandacht voor hygiënisch werken is nodig,’ zegt verpleegkundig specialist Sandra de Wit. ‘In de gehandicaptensector werken veel agogisch opgeleide begeleiders en die hebben niet per se iets geleerd over infectiepreventie.’

Bewustwording

Voor verzorgenden en verpleegkundigen is hygiëne een basisthema in hun opleiding. Dat ligt anders in de gehandicaptenzorg. ‘Wij merken dat wij veel tijd moeten steken in bewustwording,’ zegt Sandra. ‘We moeten medewerkers duidelijk maken waar het eigenlijk over gaat. Tijdens covid-19 moesten we bijvoorbeeld extra inzetten op uitleg en instructie om te komen tot een verbetering van de hygiëne. En we merkten dat dat ook heel makkelijk weer vervliegt. Dan zie je toch mensen die het handen wassen weer loslaten.’

Handschoenen

Sandra geeft een voorbeeld. ‘Zo zagen we in het begin van de coronatijd dat mensen wel wisten dat ze altijd handschoenen moesten dragen. Maar wat gebeurde er dan: ’s morgens om 8 uur deden ze handschoenen aan die ze vervolgens de hele dag aanhielden. Dan heb ik nog liever dat ze geen handschoenen dragen, want dan bestaat er nog een natuurlijke neiging om je handen te wassen.’

Jezelf besmetten

‘Binnen de verstandelijk-gehandicaptenzorg is een hele slag te slaan als het gaat over infectiepreventie’, zegt Sandra. ‘Ik weet wel zeker dat maatregelen over handhygiëne nog lang niet overal goed opgevolgd worden. Medewerkers moeten ook heel veel leren hierover en dat is ook logisch, want in de agogisch gerichte opleidingen komt dit niet aan bod.'

Instructie

Sandra merkte al snel dat je de uitleg heel praktisch moet maken. ‘Omdat je de kennis brengt op het moment dat het meteen nodig is draag je vrij direct op instructieniveau kennis over. Ik vertel er altijd wel iets omheen om iets meer begrip te krijgen. Maar om het werkelijk te laten landen moet je heel vaak herhalen.’

Hygiëne goed op de kaart zetten

‘Als je kijkt naar hoe andere organisaties dat doen, dan merk ik dat dat heel verschillend is. Van organisaties die er niet heel specifiek bij stilstaan, tot organisaties die daar heel veel over ontwikkeld hebben. Wij hebben zelf een brede commissie, met iemand vanuit arbo, iemand vanuit hulpmiddelenbeleid, iemand van de medische dienst. Vanuit die verschillende invalshoeken willen we hygiëne nog beter op de kaart krijgen. Want na covid-19 is hygiëne nog net zo belangrijk om te voorkomen dat ziektes zich verspreiden, denk maar aan Noro of vele andere overdraagbare ziektes.’

Over Sandra de Wit

Sandra de Wit werkt al vanaf 1993 bij De Zijlen. Eerst als begeleider, later als verpleegkundige en nu al enige tijd als verpleegkundig specialist. Daarnaast besteedt ze een deel van haar tijd aan promotieonderzoek over de specialistische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Ze onderzoekt of er wellicht een andere organisatievorm nodig is nu deze mensen steeds meer decentraal wonen. En wat huisartsen nodig hebben om hun zorg goed te verlenen.

Sandra is voorzitter van de afdeling verstandelijk gehandicapten bij V&VN. Ze werkt ook freelance voor Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Lees meer:

Deel deze pagina via: