Naar hoofdinhoud

Infectie-preventie: ‘Er is een slag te slaan in de vg-zorg’

Er is in de coronatijd extra veel aandacht in de gehandicaptenzorg voor hygiënisch werken, om verspreiding van het virus te voorkomen. ‘En die extra aandacht is ook nodig,’ zegt verpleegkundig specialist Sandra de Wit. ‘In de gehandicaptensector werken veel agogisch opgeleide begeleiders en die hebben niet per se iets geleerd over infectiepreventie.’

Bewustwording

Voor verzorgenden en verpleegkundigen is hygiëne een basisthema in hun opleiding. Dat ligt anders in de gehandicaptenzorg. ‘Wij merken dat wij heel veel tijd moeten steken in bewustwording,’ zegt Sandra. ‘We moeten medewerkers duidelijk maken waar het eigenlijk over gaat. Nu we te maken hebben met covid-19 moeten we echt extra inzetten op uitleg en instructie om te komen tot een verbetering van de hygiëne. En we merken dat dat ook heel makkelijk weer vervliegt. Dan zie je toch mensen die het handen wassen weer loslaten.’

Handschoenen

Sandra geeft een voorbeeld. ‘Zo zagen we in het begin van de coronatijd dat mensen wel wisten dat ze altijd handschoenen moesten dragen. Maar wat gebeurde er dan: ’s morgens om 8 uur deden ze handschoenen aan die ze vervolgens de hele dag aanhielden. Dan heb ik nog liever dat ze geen handschoenen dragen, want dan bestaat er nog een natuurlijke neiging om je handen te wassen.’

Knuffelen 

‘Helaas hebben we nare besmettingen gehad’, vervolgt Sandra. ‘Een medewerker was jarig en werd geknuffeld door haar collega’s. Vervolgens had anderhalve week later het hele team corona. Dan zei de manager: we moeten nog meer aandacht schenken aan hygiënemaatregelen. Maar dan zeg ik: hoeveel aandacht moet hierover zijn? Je kunt geen radio of televisie aanzetten of het gaat over corona en over handen wassen en over anderhalve meter.’ 

Je moet het gewoon doen

‘We krijgen soms best te maken met weerstand’, legt Sandra uit. ‘Dan denken begeleiders dat het dragen van mondkapjes niet kan voor hun cliënten. Dat het te moeilijk voor ze is dat ze hun gezicht niet zien. Wat ik dan laat zien is wat je wél kunt doen. Toen de mondkapjes bij ons werden ingevoerd, zei een team eerst dat het bij hun helemaal niet kon. Maar drie dagen later belden ze terug: je hebt helemaal gelijk, wij moeten het gewoon doen. En dat is het precies.’

Tips

‘Ik doe in mijn spreekkamer precies hetzelfde, met of zonder mondkapje’, benadrukt Sandra. ‘Soms zie ik dat ik geen contact krijg, of dat ik het contact verlies. Dan neem ik ruime afstand en dan doe ik het mondkapje even af en zeg: “Goeiedag, zie je nou wie ik ben? Ik moet nu mijn kapje weer op, maar dat weet je wel hè?” En dan is het goed. Een andere praktische tip is om een foto op je pak te doen, dan zien ze wie je bent. Dat soort ideeën hebben we echt nodig om aan maatregelen vast te kunnen blijven houden.’

Jezelf besmetten

‘Binnen de verstandelijk-gehandicaptenzorg is een hele slag te slaan als het gaat over infectiepreventie’, zegt Sandra. ‘Ik weet wel zeker dat maatregelen over handhygiëne nog lang niet overal goed opgevolgd worden. Medewerkers moeten ook heel veel leren hierover en dat is ook logisch, want in de agogisch gerichte opleidingen komt dit niet aan bod. Zo hebben we verschillende locaties gehad waar medewerkers met persoonlijke beschermingsmiddelen moesten gaan werken vanwege besmettingen. Dan moet je medewerkers echt leren hoe je op een goede manier bijvoorbeeld een isolatiejas aandoet. En ook vooral: hoe je hem weer uitdoet zonder dat je jezelf besmet. Hoe ruim je hem dan op? Er waren locaties waar ze hem gewoon op de grond gooiden. Ik denk dan: hoe bedenk je dat?’

‘Op een andere locatie hadden de medewerkers hun isolatiejassen aan en deden alles wat ze moesten doen. Alleen: hun telefoons hingen gewoon aan de buitenkant van de jas. Ze dachten er niet bij na wat er gebeurde als ze gingen bellen, de telefoon bij hun gezicht. En ze gaven die telefoon ook rustig aan een volgende collega zonder hem eerst schoon te maken.’

Instructie

Sandra merkte al snel dat je de uitleg heel praktisch moet maken. ‘Omdat je de kennis brengt op het moment dat het meteen nodig is draag je vrij direct op instructieniveau kennis over. Ik vertel er altijd wel iets omheen om iets meer begrip te krijgen. Maar om het werkelijk te laten landen moet je heel vaak herhalen. En als er dan werkelijk een uitbraak is, dan wordt het ineens nog veel spannender. En dan moet je echt weer opnieuw gaan uitleggen.’

Hygiëne goed op de kaart zetten

‘Als je kijkt naar hoe andere organisaties dat doen, dan merk ik dat dat heel verschillend is. Van organisaties die er niet heel specifiek bij stilstaan, tot organisaties die daar heel veel over ontwikkeld hebben. Wij hebben zelf een brede commissie, met iemand vanuit arbo, iemand vanuit hulpmiddelenbeleid, iemand van de medische dienst. Vanuit die verschillende invalshoeken willen we hygiëne nog beter op de kaart krijgen. Want na covid-19 is hygiëne nog net zo belangrijk als nu om te voorkomen dat ziektes zich verspreiden, denk maar aan Noro of vele andere overdraagbare ziektes.’

Over Sandra de Wit

Sandra de Wit werkt al vanaf 1993 bij De Zijlen. Eerst als begeleider, later als verpleegkundige en nu al enige tijd als verpleegkundig specialist. Over coronamaatregelen heeft zij een adviserende rol. Daarnaast besteedt ze een deel van haar tijd aan promotieonderzoek over de specialistische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Ze onderzoekt of er wellicht een andere organisatievorm nodig is nu deze mensen steeds meer decentraal wonen. En wat huisartsen nodig hebben om hun zorg goed te verlenen.

Sandra is voorzitter van de afdeling verstandelijk gehandicapten bij V&VN. Ze werkt ook freelance voor Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Het CCE zet Sandra in bij vastgelopen cliëntensituaties, dat kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan gedragsproblematiek of als het tussen een team en de familie of verwanten van een cliënt niet meer goed loopt. Ook vraagstukken die te maken hebben met de Wet zorg en dwang behandelt zij regelmatig. Over haar werk in coronatijd zegt Sandra: ‘Mij brengt het videobellen wel veel. Als je niet uitkijkt met al die overleggen ben je heel veel reistijd kwijt.’

8 tips over hygiënisch werken

Hygiënisch werken is belangrijk. Daarom zetten we 8 tips over hygiënisch werken voor je op een rij.

Lees meer:

Deel deze pagina via: