Toon zoekbalkToon menu

Actueel onderzoek

Verbetering van de kennisinfrastructuur tussen sectoren

In het onderzoek dat in 2019 is gestart door het Trimbos-instituut, willen de programma’s ‘Ouderen’ en ‘Zorg & Participatie’ de kennisdeling en samenwerking tussen verschillende sectoren verbeteren. Het gaat om de sectoren Vgz, V&V en Ggz.
De doelgroepen zijn de bewoners van VG instellingen met psychische problemen en gerontopsychiatrie in een verpleeg- en verzorgingshuis. Met dit onderzoek willen de onderzoekers de huidige situatie van beide doelgroepen in kaart brengen. Ze kijken onder andere naar vernieuwende initiatieven en naar goede voorbeelden uit andere sectoren. Dit brengt de belemmerende en bevorderende factoren in kennisdeling en samenwerking in beeld. Het onderzoek leidt tot een schets van de gewenste kennisinfrastructuur met aanbevelingen om de kennisdeling en samenwerking tussen de beide sectoren te verbeteren.

Download de eerste rapporten

Het eerste rapport 'De doelgroep definitie' en het tweede rapport 'Een vragenlijstonderzoek naar de omvang, situatie en expertise' zijn nu te downloaden via de Trimbos-webshop. 

Stakeholders

Het onderzoek wordt ondersteund door een klankbordgroep met stakeholders vanuit onder andere de VGN, Actiz en Vilans. Daarnaast wordt de kennis gedeeld via open platformbijeenkomsten. 

Meer weten?

Meer informatie zoals de open platformbijeenkomsten vind je op de website van Trimbos. Heb je vragen? Neem dan contact op met Ankie Lempens (VG) of Marieke Kroezen (GP). 


 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.