Naar hoofdinhoud Naar footer

Free Learning Gentle Teaching

Gepubliceerd op: 18-11-2021

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen beter omgaan met stress als zij een onvoorwaardelijke, wederzijdse vertrouwensrelatie hebben met hun begeleider. Dat is het uitgangspunt van Gentle Teaching.

Een vertrouwensrelatie zorgt ervoor dat cliënten zich veilig, gewaardeerd en gesteund voelen, ook tijdens moeilijke momenten.

Tot rust brengen bij stress en agressie

Door de hechte, wederzijdse relatie kan een begeleider iemand ook bij hoge stress of zelfs agressie op een - warme en geweldloze manier begeleiden en tot rust brengen. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat in de praktijk? De eerste stappen neem je door het doen van de Free Learning module Gentle Teaching. Deze is ontwikkeld door Zideris, met financiering van VWiZ. 

Gentle Teaching is een methode die ontwikkeld is door John McGee. Uitgangspunt van de methode: ieder mens heeft behoefte aan leven in verbondenheid met anderen in een wederkerige en gelijkwaardige relatie. Belangrijk daarbij is dat mensen:

 • zich veilig voelen bij anderen
 • zich geliefd voelen door anderen
 • zich liefdevol voelen en uiten ten opzichte van anderen
 • zich verbonden voelen met anderen 

Het primaire doel van Gentle Teaching is het ontwikkelen van de onvoorwaardelijke relatie, waardoor mensen (met schadelijk gedrag) ondersteund worden op momenten van stress. Een gewenst effect is dat daarmee schade voor de personen zelf of anderen stopt. Stappen binnen Gentle Teaching zijn:  

 • Een nieuwe beeldvorming over de cliënt
 • Persoonlijke ontwikkeling van de begeleider
 • Ontwikkeling van de grondhouding van de begeleider
 • Een individueel – methodisch – leerplan voor de cliënt   
 • Teamondersteuning

Free Learning Gentle Teaching

Free Learning Gentle Teaching werkt volgens het typische Free Learning format met uitdagende vragen, heldere films en leerzame feedback.

Casus oudere cliënt

Mevrouw de Reus is soms erg agressief naar anderen toe. Niemand kan haar dan nog benaderen. Hoe kan ik een goede relatie opbouwen en behouden met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag?​

Casus cliënt met EMB

Mark kan ogenschijnlijk uit het niets de begeleiders bijten of knijpen. De begeleiders blijven steeds meer uit de buurt en denken dat hij het erom doet. Hoe kunnen ze met Gentle Teaching toch in contact blijven treden?

Doelgroepen en thema's

Doelgroep:

 • Ouderen met ernstige lichamelijke beperkingen
 • Ouderen met ernstige meervoudige beperkingen
 • Ouderen met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Ouderen met psychogeriatrische problematieken
 • Vitale ouderen

Lees meer over de doelgroepen

Thema's:

 • Emotioneel welbevinden
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zelfbepaling
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Interpersoonlijke relaties

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool voor oudere cliënten

Research based. Kennis op basis van onderzoek.

Beoordeling:

Gentle Teaching is door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’. ‘Gentle Teaching kan ingezet worden in complexe situaties. Het is lovenswaardig dat Gentle Teaching daarbij aandacht heeft voor het hele systeem. Ook is het krachtig dat er één-op-één oplossingen ontwikkeld worden die passen bij die situatie.’ 

Onderbouwing bruikbaarheid tool voor cliënten met EMB

Research based. Kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling:

Gentle Teaching blijkt een effect te hebben op de overtuigingen die begeleiders hadden over cliënten. Zij zijn anders gaan denken over en anders gaan kijken naar cliënten. Begeleiders reageren minder op het gedrag zelf, en meer op de achterliggende oorzaak. 

Deze tool is onderdeel van Leidraad Oud en Gelukkig en onderdeel van Leidraad EMB in het vizier.

Deel deze pagina via:

Soort

Lesmateriaal

Soort kennis

Onderzoekskennis

Taal

Nederlands