Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennisproduct Format use cases

Gepubliceerd op: 21-06-2022

Use cases zijn korte beschrijvingen wat men wil, nodig heeft én waarom. Dit format helpt projectleiders om inzicht te krijgen in hun Zorgtechnologie project. De lijst use cases in dit format geeft een overzicht van alle functionaliteiten die nodig zijn. Met dit overzicht wordt het heel duidelijk wat de technologie moet kúnnen en wat de réden daarvoor is.

De lijst stel je op aan het begin van het project, en vormt een basis voor de technologie keuze. Use cases helpen helder te zijn over WAT er gerealiseerd gaat worden, en wat van de technologie verwacht wordt.

Download Format use cases (Excel) onderaan deze pagina.

Aan de slag met Format use cases

 • Stap 1: Bepaal perspectieven 

Bepaal eerst voor wie dit project bedoeld is. Het format biedt een lijst van groepen mensen die een rol hebben in het gebruik van de technologie. De cliëntgroepen, verdeeld in verschillende persona's, en hun zorgverleners zijn meestal de belangrijkste gebruikers. Daarnaast hebben ook andere perspectieven een rol. Pas de lijst perspectieven aan op jouw project en gebruik duidelijke benamingen, zoals deze in jouw organisatie worden gebruikt.   

 • Stap 2: bepaal functionele thema’s 

Vervolgens bepaal je welke functionele thema's de use cases hebben. De functionele thema's bepaal je naar eigen inzicht en kunnen helpen overzicht te creëren. Voorbeelden van functionele thema's zijn: Zorgoproep, Huisbediening of Agendafuncties. 

 •   Stap 3: Stel use cases op 

Tenslotte vul je het format in. Je begint bij de cliëntgroepen (de cliëntpersona's) en hun zorgverleners. Je schrijft de use cases heel specifiek en in de ik-vorm. Door specifiek te zijn ontstaat een uitgebreide en heldere lijst. Als je dit gedaan hebt voor cliënten en medewerkers, doe je dat ook voor de andere betrokken. Welke functies moeten voor bijvoorbeeld voor verwanten, gedragsdeskundige of medewerker regiecentrale beschikbaar zijn? 

Casus Kennisproduct Formate use cases

Rick is 24 jaar en heeft een verstandelijke en lichamelijke beperking. Hij wil graag vanuit zijn bed een oproep kunnen plaatsen die passend is voor hem. Zorgbegeleider Mariëlle wil graag de oproep van Rick en de andere cliënten overal waar ze is in het gebouw kunnen horen. Door in kaart te brengen waarom het wenselijk is dat er voor dit vraagstuk een oplossing komt, wie en wat daarvoor nodig zijn en op welke termijn je dit kunt realiseren krijg je overzicht in je project.

Samenvatting Format use cases

 • Cliëntgroep: Cliënten in de gehandicaptenzorg
 • Gebruikers: Innovatie-managers, projectteams en stakeholders
 • Wanneer gebruiken? Om te achterhalen wat technologie moet kunnen én waarom
 • Training nodig? Nee
 • Product getest? Nee
 • Validatie: Practice-based: kennis op basis van praktijkervaringen
 • Waar te vinden?: Besproken tijdens Congres #InZo2022, aanvullende informatie en eventuele downloads zijn onder deze tabel te vinden
 • Kosten: Gratis

Onderbouwing van het kennisproduct 

Innovatie-Route kennisproducten 

Dit kennisproduct is onderdeel van de Innovatie-Route: een stappenplan voor het inrichten van het implementatieproces van zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg. Bij elke stap vind je uitleg, hulp, algemene tips en praktische voorbeelden. De Innovatie-Route is ontwikkeld binnen de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer informatie 

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Innovatie-Route