Naar hoofdinhoud Naar footer

Welkom bij de Innovatie-Route

Technologie kan bijdragen aan meer zelfstandigheid, eigenwaarde en eigen regie voor mensen met een beperking. Daarvoor is het belangrijk dat de technologie écht een antwoord is op het vraagstuk van de cliënt. En dat medewerkers er goed mee kunnen werken en de technologie als waardevol ervaren. Maar hoe krijg je dat allemaal goed voor elkaar? Daar ondersteunt de Innovatie-Route je bij.

YouTube video thumbnail

Zo gebruik je de Innovatie-Route goed  

De route is opgebouwd uit 5 fases. Deze pagina en de pagina ‘Jouw intro; start hier’ vormen de voorbereidingsfase. Fase 1 tot en met 4 beslaan de uitvoering en bestaan uit meerdere etappes met hulpmiddelen en inspirerende verhalen uit de praktijk.

Ga naar Jouw intro; start hier!

'Organisaties verschillen van elkaar, iedere technologie stelt je voor eigen uitdagingen, en iedere vraag en cliëntgroep is net even anders. Daarom is het belangrijk om de Innovatie-Route op maat in te zetten.'

Gebruik de Innovatie-Route vooral als een aanvulling of verrijking van jullie manier van werken en de hulpmiddelen die jullie al inzetten. Heb aandacht voor de aandachtspunten in de stappen, hierdoor neemt de kans van slagen toe. Je hoeft de stappen niet precies te volgen zoals ze beschreven staan. Ontwikkel met je opdrachtgever en je projectteam vooral een eigen Innovatie-Route die past bij jullie organisatie en idee. Bevalt deze werkwijze goed? Dan kun je deze een vaste plek in jouw organisatie geven en als basis gebruiken voor toekomstige projecten. 

'Het is niet alleen de technologie die je invoert, alles eromheen gaat mee veranderen.'

- Een projectleider

De Innovatie-Route is vooral bedoeld voor professionals in de gehandicaptensector die zich bezighouden met innovatie. Denk bijvoorbeeld aan projectleiders innovatie en innovatie-adviseurs. Ook anderen zijn nodig om zorgtechnologie succesvol in gebruik te nemen. De Persona Puzzel: Implementatie van zorgtechnologie geeft je inzicht in de verschillende rollen, taken en behoeften.

Heb je een andere rol en interesse in de implementatie van zorgtechnologie? Maak gerust gebruik van de beschikbare hulpmiddelen en informatie. De Innovatie-Route ontwikkelen we steeds verder. Kom dus ook later nog eens terug voor nieuwe of vernieuwde hulpmiddelen en informatie.

Samen bouwen we verder aan kennis 

De aanpak van de Innovatie-Route is gebaseerd op het implementatiemodel van ZonMw en aangevuld met kennis en handvatten voor het gebruik van technologie in de praktijk. Ook hebben we gebruik gemaakt van de kennis van ZorgvanNu en de praktijkervaringen van deelnemers aan de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG). Met dit programma van Volwaardig Leven gingen de organisaties aan de slag met technologie als antwoord op vraagstukken van cliënten. Hierbij werden zij begeleid door implementatie-adviseurs.

Via de Innovatie-Route kan technologie een waardevol en vast onderdeel worden in de zorg en ondersteuning, zodat mensen met een beperking meer eigen regie, zelfredzaamheid en daarmee kwaliteit van leven ervaren. Dus wil of ben je aan de slag met zorgtechnologie in jouw organisatie? En een positief verschil maken voor mensen met een beperking? Gebruik de Innovatie-Route. Heb je een vraag tijdens het implementeren of opschalen via de Innovatie-Route? Dan bieden onze adviseurs je online advies of ondersteuning.