Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennisproduct GAS-methode (Goal Attainment Scale)

Gepubliceerd op: 21-06-2022

De Goal Attainment Scale (GAS) is een methode om samen met de cliënt een concreet persoonlijk doel op te stellen. Ook meet je in hoeverre het doel is behaald.

Je wilt graag inzicht krijgen in de mate waarin cliënten baat hebben bij de gekozen technologie. Als voorbeeld nemen we MijnEigenPlan. Iedere cliënt is anders en zal daarom ook op een andere manier toegevoegde waarde van deze app ervaren. Daarom wil je, voorafgaand aan de start op de eerste locatie, voor iedere cliënt een persoonlijk doel opstellen. Dit kun je doen aan de hand van de GAS-methode. Na een aantal maanden bekijk je in hoeverre het persoonlijke doel is bereikt. In deze handleiding beschrijven we wat de GAS-methode is en hoe je het kunt gebruiken. 

Download onder aan deze pagina de handleiding GAS-methode.  

Aan de slag met "GAS-methode" 

Stel vast voor welke periode je voor welke cliënten je de GAS wilt invullen en wie verantwoordelijk is voor de beoordeling van de doelrealisatie. En spreek af waar je de gegevens vastlegt.  Met de GAS-methodiek leg je voor elk doel op een 5-puntsschaal vast in welke mate de client het doel gehaald heeft. Met de score op de GAS-schaal geef je dit weer in een getal van –1 tot +3. Dit heet de doelrealisatie. 

Samenvatting "GAS-methode"

  • Clientgroep: Cliënten in de gehandicaptenzorg 
  • Gebruikers: De coördinerend ondersteuner of persoonlijk begeleider. 
  • Wanneer gebruiken? Voorafgaand aan de start van een nieuwe zorgtechnologie. 
  • Training nodig?  Nee 
  • Product getest? Nee 

Onderbouwing van het kennisproduct

Innovatie-Route kennisproducten

Dit kennisproduct is onderdeel van de Innovatie-Route: een stappenplan voor het inrichten van het implementatieproces van zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg. Bij elke stap vind je uitleg, hulp, algemene tips en praktische voorbeelden. De Innovatie-Route is ontwikkeld binnen de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Naam van de ontwikkelaars en contactgegevens.

Vilans, Academy Het Dorp

Meer informatie

Downloads

Deel deze pagina via:

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Innovatie-impuls