Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennisproduct Stappenplan training geven

Gepubliceerd op: 21-06-2022

Met dit stappenplan kan je een training, passend bij het introduceren van een nieuwe zorgtechnologie, voorbereiden en geven. Het geeft tevens een compleet overzicht van alle trainingen, inclusief een trainingsdraaiboek (invulformat) en een evaluatie.

De inzet van nieuwe zorgtechnologie heeft effect op zorgprocessen en ondersteunende- en serviceprocessen binnen een organisatie. Het is belangrijk om goed uit te zoeken welke ondersteuning cliënten/naasten en medewerkers nodig hebben om die nieuwe werkwijze goed eigen te kunnen maken. Een deel van de ondersteuning bestaat (hoogstwaarschijnlijk) uit een stuk training. Dit stappenplan helpt bij het opzetten en goed geven van een passende training.  

Download de benodigde documenten onder aan deze pagina. 

Aan de slag met "Stappenplan training geven"

Voordat je een training opzet, ga je na wat de leerbehoefte is bij de betrokken cliënten/naasten en medewerkers. Je bepaalt wat de diverse deelnemers nog moeten leren en wat ze ook al kunnen en wat persoonlijke voorkeuren zijn in hoe de deelnemers willen leren. Het is goed om je te beseffen dat de startsituatie en hoe iemand leert voor elke deelnemer anders is. Je kijkt wat er nodig is om aan de leerbehoefte te voldoen. Het stappenplan helpt je hierbij en je kan het format trainingsdraaiboek benutten om de structuur, praktische zaken, benodigdheden en deelnemers overzichtelijk in kaart te brengen. 

Samenvatting "Stappenplan training geven"

  • Cliëntgroep: Cliënten in de gehandicaptenzorg
  • Gebruikers: Innovatie-managers, projectteams en stakeholders
  • Wanneer gebruiken? Als je in kaart brengt welke ondersteuning nodig is om medewerkers de nieuwe werkwijze eigen te maken. Training is daar negen van de tien keer standaard onderdeel van. 
  • Training nodig? Soms is deskundige hulp van een communicatieadviseur wenselijk
  • Product getest? Nee
  • Validatie: Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen
  • Waar te vinden? Besproken tijdens Congres #InZo2022, aanvullende informatie en eventuele downloads zijn onder deze tabel te vinden
  • Kosten: Gratis

Onderbouwing van het kennisproduct

Innovatie-Route kennisproducten 

Dit kennisproduct is onderdeel van de Innovatie-Route: een stappenplan voor het inrichten van het implementatieproces van zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg. Bij elke stap vind je uitleg, hulp, algemene tips en praktische voorbeelden. De Innovatie-Route is ontwikkeld binnen de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Meer informatie 

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Stappenplan

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Innovatie-impuls