Naar hoofdinhoud Naar footer

Methode BiM: Beleven in Muziek

Gepubliceerd op: 11-08-2020

BiM streeft om mensen met een meervoudige beperking zich bewust te laten worden van hun lichaam en ook bij te dragen aan de muzikale ontwikkeling. De BiM-methode is een manier van werken met muziek voor iedereen die in de zorg en het onderwijs of in de thuissituatie werkt met mensen met ernstig meervoudige beperkingen.

YouTube video thumbnail

Muziek ervaren op het lichaam

Het uitgangspunt in deze methode is dat het kind of de volwassene de muziek tijdens de muziekactiviteiten op het lichaam ervaart. De begeleider van de muziekactiviteit vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is (bijvoorbeeld sterk/zacht of vlug/langzaam) direct in een aanraking op het lichaam van het kind of de volwassene. Hierbij kan een begeleider gebruik maken van verschillende materialen of zijn handen. De manier waarop het materiaal wordt ingezet is afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de sfeer van het muziekstuk.

Voor wie

De BiM-methode is bedoeld voor professionals op de werkvloer die in de zorg, de thuissituatie en het onderwijs werken met meervoudig beperkte, en ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen zoals activiteitenbegeleiders, groepsleiding, ouders, groepsleerkrachten, klassenassistenten, muziektherapeuten, vakdocenten muziek.

Casus

Door de BiM-werkwijze heb ik een middel in handen gekregen om contact te leggen met Roy. Hij wordt alert en lijkt alles wat ik laat horen en voelen heel goed te volgen. Het is voor hem een terugkerende activiteit en de herhaling helpt hem zijn aandacht nog te verdiepen. De training en de vervolgtraining waren heel plezierig en zo goed bruikbaar in de praktijk! Steeds meer collega’s zijn aan het BiM-men. Klopt het dat de methode wetenschappelijk onderzocht wordt en dat BIM nu ook doorbreekt in andere landen binnen Europa?​

Thema's emotioneel welbevinden

  • lichamelijk welbevinden
  • persoonlijke ontwikkeling
  • zelfbepaling

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid website

Research based. De inhoud van het kennisproduct is ontwikkeld op basis van onderzoek.

Beoordeling:
De BiM-methode is gebaseerd op de 'Ervaringsordening' van Dorothea Timmers-Huigens waarin de zintuiglijke waarneming centraal staat. Bron: Platform EMG.

Deze tool is een onderdeel van Leidraad EMB in het vizier. Leidraad EMB in het vizier hoort bij het onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Methode

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon Bijzonder