Naar hoofdinhoud Naar footer
Judith%20Cooken

Judith Coolen

Projectleider Het Houvast; het bijzondere van het gewone leven ervaren door de Houvast-aanpak.

De Aanpak 

Het Houvast ontwikkelde in Begeleiding à la carte 1 de aanpak voor en met cliënten, die een licht verstandelijk beperking en een hogere zorgzwaarte hebben. Zij ontvangen zorg en begeleiding in hun eigen woning in de wijk, via een Volledig Pakket Thuis (VPT). Het Houvast biedt hiermee 24-uurs ondersteuning in een ambulante setting. 
 
Binnen de aanpak helpt Het Houvast bij individuele huisvesting en krijgen mensen begeleiding van een vaste groep begeleiders. Het Houvast is voor de cliënt beschikbaar vanuit een oplossingsgerichte en laagdrempelige manier van werken. Regie en zeggenschap bij de cliënt en maatwerk voor iedereen.  

Meedoen 

Vernieuwende persoonsgerichte zorg vraagt om een andere blik en lef om van de gebaande paden af te wijken. Zo ontstaat de vernieuwing. Het vraagt van professionals en organisaties openheid, creativiteit en samenwerking.  

Als deze manier van kijken en deze aanpak jou ook aanspreekt, dan kun je jouw organisatie aanmelden voor deelname aan Begeleiding à la carte 2. Samen met andere organisaties ga je in een lerend netwerk de aanpak leren kennen, toepassen en versterken. Je krijgt hierbij ondersteuning van een coach, een actieonderzoeker en een kennisverspreider. Reken op ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar en natuurlijk toepassing in de praktijk van jouw zorgorganisatie. We rekenen op een enthousiast team vanuit jouw organisatie waarmee je de aanpak kunt gaan ontdekken en toepassen. 

In totaal zijn er 5 aanpakken waarvoor je je kunt aanmelden. Je kunt aan 1 aanpak tegelijk meedoen en er is een maximum van 4 deelnemers per aanpak. Je kunt je aanmelden tot eind november 2023. Na aanmelden neemt één van onze coaches zo snel mogelijk contact met je op voor een verkennend gesprek. 

Meld je hier aan voor de aanpak Scheiden wonen en zorg van Het Houvast   

Bekijk hier de andere aanpakken: