Naar hoofdinhoud Naar footer

Het Houvast; het bijzondere van het gewone leven ervaren door de Houvast-aanpak

Het Houvast heeft tijdens Begeleiding à la carte 1 een manier ontwikkeld om de aanpak goed uit te leggen. Zodat ze ook andere organisaties kunnen leren om deze aanpak toe te passen. In het vervolgprogramma Begeleiding à la carte 2 gaan zij met een aantal organisaties die ook willen werken met deze aanpak aan de slag.

Binnen de aanpak helpt Het Houvast bij individuele huisvesting en krijgen mensen begeleiding vanuit een eigen kernteam van begeleiders. Het Houvast is voor de cliënt beschikbaar vanuit een oplossingsgerichte en laagdrempelige manier van werken. Regie en zeggenschap bij de cliënt en maatwerk voor iedereen.  
 

De Houvast-aanpak in Begeleiding à la carte 2

Vernieuwende persoonsgerichte zorg vraagt soms om een andere blik en lef om van de gebaande paden af te wijken om de vernieuwing voor elkaar te krijgen. Het vraagt van professionals en organisaties openheid en creativiteit. In Begeleiding à la carte 2 gaan organisaties aan de slag met deze aanpak. Ze krijgen ondersteuning van een coach, actieonderzoeker en een kennisverspreider. 

Deze aanpak is bedoeld voor:
Mensen die graag autonoom en zelfstandig wonen in de wijk op zichzelf (alleen of met gezin/ partner) én hierbij intensieve ondersteuning nodig hebben, vanwege een verstandelijke beperking, waarvoor zij een WLZ indicatie hebben. Persoonlijke begeleiding is 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar en oproepbaar.

Focus van het lerend netwerk:
Het Houvast heeft deze aanpak ontwikkeld, zij delen hun ervaringen en succesfactoren. In het lerend netwerk gaan we met elkaar eerst goed kijken hoe de aanpak precies werkt bij Het Houvast. Vervolgens gaan we met elkaar verkennen hoe de aanpak toegepast kan worden, als apart onderdeel binnen de eigen organisatiestructuur en – cultuur van jou als deelnemende organisatie. Met als doel succesvol op deze manier te gaan werken. In het lerend netwerk zijn cliënten medeontwikkelaar.  

Lerend netwerk richt zich op:
Per deelnemende organisatie (groot, klein of startend) een team van medewerkers en cliënten die het lef hebben en de ruimte voelen om deze manier van werken echt met elkaar te willen verkennen en in te voeren in de organisatie. In dat team is het van belang dat betrokkenheid en beslissingsbevoegdheid is geborgd richting bestuurder, directie en diensten zoals facilitair, technisch en HRM. Tegelijkertijd moet er ontwikkelruimte zijn om de zorg volgens de Houvast aanpak daadwerkelijk anders in te richten en toe te passen. Dat vraagt naast het samen leren in het netwerk, extra afstemming en kennisoverdracht. Het Houvast zit in Tilburg, maar in alle delen van Nederland kan met de aanpak worden gestart.

Gevraagde tijdsinvestering:
Reken voor het lerend netwerk op 5 of 6 bijeenkomsten per jaar, waarvan 2 of 3 bijeenkomsten bij Het Houvast en 2 of 3 online. Daarnaast zullen er ook momenten zijn waarop je in rechtstreeks contact met Het Houvast afstemt en samen leert.

Bijzonderheden voor dit netwerk:
De organisatie, medewerkers en cliënten hebben de ambitie, de wendbaarheid en het vertrouwen om echt aan de slag te gaan met een andere werkwijze. Gelijkwaardigheid tussen zorgprofessional en cliënt is een vereiste. Het is dan ook belangrijk dat cliënten actief meedoen in dit traject. Het gaat er bijvoorbeeld om dat je samen met cliënten daadwerkelijk met de aanpak aan de slag gaat en zodoende samen ervaart, leert en bespreekt hoe de aanpak het beste past. 

Lerend netwerk 

Geïnteresseerde  zorgorganisaties gaan vanaf februari aan de slag met deze aanpak.  In een lerend netwerk gaan zij de aanpak toepassen in hun eigen zorgorganisatie. Zij krijgen hierbij ondersteuning van Ophovenerhof zelf, een coach, een kennisverspreider en een actieonderzoeker.  

Lees meer

Andere aanpakken

Wil je meer weten over de aanpakken die meedoen? Bekijk de verschillende pagina’s. 

Deel deze pagina via:

Contactpersonen