Naar hoofdinhoud Naar footer

Ambulant verpleegkundige vangt grootste deel zorgvragen af

Gepubliceerd op: 08-12-2020

Bij zorgorganisatie Amarant zijn ambulant verpleegkundigen het eerste aanspreekpunt voor de groepsleiding. Zij handelen zo’n 90% van de vragen van patiënten zelfstandig af. De zorgvragen die zij niet kunnen beantwoorden, zetten ze door naar de huisarts. Of naar de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) als het om een handicap-gerelateerd probleem gaat.

Huisartsenzorg en AVG-zorg

Amarant verleent zorg aan jeugd en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel. Op de 3 centrumlocaties en in 100 wijkvoorzieningen wonen mensen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Voor huisartsgeneeskundige zorg werken op de centrumlocaties 6 huisartsen. De huisartsen in de wijk bieden deze zorg aan mensen die daar wonen. De huisartsen kunnen een beroep doen op de AVG’s van Amarant wanneer de vraag handicap-gerelateerd is.

De huisartsenpost (HAP) ervoer echter de problematiek van mensen met een Wlz-indicatie als te complex, omdat ze niet opgeleid zijn tot AVG. Bovendien konden ze de dossiers niet inzien en misten ze triage voordat een patiënt bij de HAP terechtkwam.

In de regio hebben we de krachten gebundeld om het met de HAP anders te gaan regelen. We hebben ervoor gezorgd dat het medisch dossier toegankelijk is. En we hebben de ambulant verpleegkundige de rol van triagist gegeven. De triage houdt in dat de verpleegkundige vragen beantwoordt of triageert naar de huisarts of de arts VG, dan wel de gedragskundige.

Patricia Smit, directeur centrumlocaties Amarant

Medische kennis

Amarant heeft sinds een aantal jaar een speciaal team ambulant verpleegkundigen. Aanleiding hiervoor was dat Amarant merkte dat medische kennis bij de groepsleiding ontbrak. Cliënten met een verstandelijke beperking worden namelijk ook steeds ouder. Ouderdoms- en medische problematiek begint steeds meer de boventoon te voeren. Het team met 20 ambulant verpleegkundigen vult de kennis bij Amarant aan.

In de werkgroep Taakdifferentiatie is gekeken welke taken bij de huisarts en welke bij de AVG horen. De doktersassistente voert daarin de triage uit. Aangezien wij de medisch hoofdbehandelaar zijn, moeten we het hele overzicht hebben. Alleen doet de huisarts een deel en de AVG een deel, en dan is het belangrijk om daarin goed met elkaar samen te werken.

Hester van der Laan, AVG

Voordelen van de nieuwe werkwijze

  • Patiënten krijgen met zekerheid de huisartsgeneeskundige zorg die ze nodig hebben, ook buiten kantooruren.
  • Het team verpleegkundig specialisten vangt 90% van de vragen af.
  • De HAP kan terugvallen op de AVG bij handicap-gerelateerde zaken.
  • De HAP heeft toegang gekregen tot het medisch dossier van patiënten met een Wlz-indicatie.
  • Amarant en de HAP evalueren periodiek.
  • Tevredenheid over hoe de continuïteit van de zorg nu geregeld is op de centrumlocaties en in de wijk.

Initiatieven voor de toekomst

  • De verschillende regionale zorginstellingen zijn een samenwerking aangegaan, zodat er altijd een AVG beschikbaar is voor de HAP tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. De AVG is adviserend aan de huisarts.
  • Binnen Amarant komt een werkwijze waarin de AVG ook meer in beeld komt voor de mensen die in de wijk wonen. Ook daarin zullen zij samenwerken met huisartsen.

Lees meer: 

Downloads

Deel deze pagina via: