Naar hoofdinhoud Naar footer

Arbeidsmatige dagbesteding: 'Gemak dient de werkgever!'

Pameijer en Crawford & Company werken al jaren samen. Pameijer is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.

Crawford is een internationaal onafhankelijk schade-expertisebureau in de verzekeringsindustrie. Pameijer levert ‘gemaksdiensten’, zoals kopiëren, oud papier ophalen en versnipperen en het schoonmaken van de keuken. Deze diensten worden verricht door cliënten van Pameijer als arbeidsmatige dagbesteding. Zij worden professioneel begeleid. De begeleiders van Pameijer hebben ook de verantwoordelijkheid dat het werk afkomt. Een win-winsituatie voor alle betrokkenen en een mooi voorbeeld van inclusie.

Samen in één pand

Pameijer heeft er bewust voor gekozen samen met een bedrijf in één pand te gaan zitten. ‘We wisten dat we wel 100 dingen konden doen waar iedereen baat bij heeft’, aldus Dorcas Mekke, initiatiefnemer en locatiehoofd bij Pameijer. In het begin was het nogal duwen en trekken om intern de neuzen dezelfde kant op te krijgen. ‘Ook bij ons bestond nog wat koudwatervrees’, vertelt Jacqueline Neumann, officemanager bij Crawford & Company. ‘Hoe staat het met onze uitstraling, als hier mensen met een beperking rondlopen?’

Klein beginnen

Jacqueline Neumann: ‘Je moet zorgen dat je snel kleine succesjes hebt waardoor eventuele tegenstand vermindert. Begin met taken die weinig afbreukrisico hebben. En spreek af dat je na een bepaalde tijd evalueert. Zorg ervoor dat het management de positieve resultaten ziet.’ Cliënten van Pameijer met bijvoorbeeld autisme, een licht verstandelijke handicap of een psychische beperking, verrichten nu administratieve en horeca-werkzaamheden bij Crawford & Company. Per dag werken gemiddeld 9 cliënten in de horeca en 9 cliënten op de administratie. Samen doen ze het werk van 2 fulltimers.

Selectie van diensten

Jacqueline Neumann heeft duidelijke ideeën over welke klussen wel en niet geschikt zijn. ‘We hebben gemerkt dat receptiewerk te complex is en toiletten schoonmaken te specialistisch. Maar bijvoorbeeld lege kopjes ophalen na een vergadering gaat na wat aanloopproblemen heel goed’. Op dit moment besteedt Crawford & Company het schoonmaakwerk uit. Het gaat immers om belangrijke zaken die te maken hebben met hygiëne, representativiteit en kwaliteit van de werkplek. Jacqueline Neumann geeft aan dat zij hierin veilig wil opereren. Het is bovendien werk dat na kantoortijd wordt gedaan.

Samenwerkingsovereenkomst

Dorcas Mekke: ‘We moesten de zaken juridisch en financieel goed regelen. Er bestond geen voorbeeld van een vergelijkbare samenwerking tussen bedrijf en verstandelijk gehandicaptenzorg dus het was zoeken naar een goede formule. Inmiddels staat er een samenwerkingsovereenkomst op papier waarbij Crawford & Company een maandelijks bedrag betaalt voor de werkzaamheden. Voor Dorcas Mekke betekent de overeenkomst ook continuïteit van werkplekken en meer bestaanszekerheid van de ‘werkvoorziening’ voor alle betrokken. Dit is in haar ogen misschien nog wel belangrijker dan de financiële vergoeding.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Crawford & Company organiseert eens per jaar een uitje voor de cliënten. Dan wandelen ze samen naar McDonald’s om daar te eten. Daarnaast heeft Crawford & Company eens per jaar (wereldwijd op dezelfde dag op alle vestigingen) een vrijwilligersdag. Op die dag draaien ze in Capelle aan de IJssel de rollen om en verzorgen de medewerkers de lunch voor de cliënten en doen ze samen met de cliënten het werk. Een deel van de Crawford-medewerkers gaat mee als vrijwilliger bij het jaarlijks uitstapje van Pameijer.

Natural support

Begeleiders van Pameijer en betrokken medewerkers van Crawford & Company concluderen dat cliënten:

  • meer afwisseling en keuze hebben tussen diverse vormen van dagbesteding.
  • meer uitgedaagd worden en meer voldoening van het werk hebben.
  • groeien, zelfstandiger worden en zich maximaal ontplooien.
  • gestimuleerd worden om niet steeds hetzelfde te doen, maar hun blik te verruimen.
  • het contact met ‘gewone mensen’ waarderen.
  • sociale en collegiale omgangsvormen leren.
  • zich meer en meer werknemer voelen van Crawford & Company.

Deel deze pagina via: