Naar hoofdinhoud Naar footer

Casus: Cas fietst graag, maar heeft epilepsie

Cas vindt het belangrijk om zelf op te kunnen gaan met de fiets, maar hij kan dan een epileptische aanval krijgen. Wat vind jij?

Cas is een 45 jarige man met epilepsie. Hij woont op Kloostervelden, het vroegere instellingsterrein waar nu een gewone woonwijk verrijst. Hij is een vriendelijke man die veel behoefte heeft aan overzicht. Als situaties anders lopen dan hij verwacht of er - noodgedwongen - afgeweken moet worden van eerder gemaakte afspraken, kan Cas het niet meer volgen. Hij kan geen verbanden leggen en verliest dan het overzicht wat zich uit in moeilijk verstaanbaar gedrag zoals drammen, schelden, claimen en soms ook handelende agressie.

Studio met een ontmoetingsruimte

Cas heeft in het verleden in een gezinsvervangend tehuis gewoond in een nabijgelegen dorp, maar is vanwege zijn behoefte aan nabijheid van begeleiding en sturing van zijn gedrag verhuisd naar kloostervelden. Hij woont nu in een studio met een ontmoetingsruimte waar hij samen met 3 andere bewoners gebruik van maakt om samen te eten of een kopje koffie te drinken. Doordeweeks werkt hij op een werkplaats van Kempenhaeghe waar hij in opdracht van bedrijven productiewerk doet. Het is voor Cas belangrijk om te ervaren dat zijn werk ertoe doet en hij een bijdrage levert aan de maatschappij.

Zelfstandig op pad gaan

In zijn vrije tijd heeft Cas een aantal vaste bezigheden die hij al jaren doet zoals G-voetbal, biljarten en wandelclub. Verder is hij gek op puzzelen en heeft hij een jarenlange relatie met zijn vriendin. Samen met haar doet hij leuke dingen zoals uit eten gaan. Cas vindt het heel belangrijk om zelfstandig op pad te kunnen gaan. Hij wil op zijn fiets naar het dorp dat op vier kilometer afstand ligt om inkopen te doen, naar de kapper of de bibliotheek te gaan.

Met deze wens als uitgangspunt zijn er verschillende begeleidingstrajecten geweest met als doel om Cas veilig te leren fietsen. Dit lukt gedeeltelijk. Veel regels weet hij wel toe te passen, maar bepaalde verkeersregels vergeet hij weer; zoals de betekenis van voorrangsborden of de manier waarop je een rotonde moet fietsen.

Wat vind jij?

Daarbij heeft Cas epilepsie in de vorm van aanvallen met bewegingsonrust zonder bewustzijnsverlies die echter snel kunnen overgaan in grote, gegeneraliseerde aanvallen. Deze aanvallen komen de laatste maanden alleen ’s nachts voor, maar kunnen bij oplopende druk / stress bij Cas ook overdag plaatsvinden. Deze combinatie van epilepsie, psychische kwetsbaarheid en moeite met de verkeersregels stelt het begeleidingsplan voor het volgende dilemma:

'Laten we Cas zelfstandig fietsen omdat dit zo belangrijk voor hem is of beperken we hem in zijn bewegingsvrijheid om hem te beschermen?'

Wat vind jij?  Lees hoe het afliep >

Laatst bijgewerkt op: 02-12-2023

Deel deze pagina via: