Naar hoofdinhoud Naar footer

Handvatten bij epilepsie en verstandelijke beperking

Epilepsie komt relatief vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Bijna 25% van de 142.000 Nederlanders met een verstandelijke beperking heeft epilepsie. Daarnaast is epilepsie lastig om vast te stellen en te behandelen. Hierdoor is er nog weinig bekend over bijkomstige gedrags- en stemmingsproblemen. Wel weten we weten dat dit een grote invloed kan hebben op de kwaliteit van leven in deze doelgroep. Francesca Snoeijen-Schouwenaars (arts voor verstandelijk gehandicapten) biedt begeleiders handvatten met haar promotieonderzoek.

In het promotieonderzoek wordt een begin gemaakt met de verbetering van wetenschappelijk onderbouwde overwegingen op het gebied van diagnostiek, beeldvorming en behandelopties voor mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking. Factoren binnen de verstandelijke beperking zelf lijken meer invloed te hebben op deze problemen dan specifieke factoren binnen de epilepsie. 

Handvatten voor de professional 

In de spreekkamer zagen we zodra iemand de diagnose ‘epilepsie’ in zijn lijst van problemen heeft staan, dat veel klachten toe worden geschreven aan de epilepsie en oplossingen in die hoek worden gezocht, aldus Snoeijen. Andersom zagen we dat bij mensen die al bekend waren met gedrags- en/ of stemmingsproblemen, vaak vergeten werd dat ook de epilepsie een rol kon spelen. De belangrijkste aanbevelingen uit het proefschrift zijn gericht op de artsen en andere professionals wanneer ze tijdens hun dagelijkse werk tegen psychische en gedragsproblemen aanlopen die samenhangen met epilepsie en de verstandelijke beperking. 

Aanbeveling studie

Snoeijen benadrukt het belang dat de groep mensen met epilepsie en verstandelijke beperking gezien wordt in een multidisciplinair team. Hierdoor kan de behandeling per persoon worden afgestemd door professionals die vanuit meerdere invalshoeken meekijken en signaleren. Op deze manier kunnen problemen sneller, effectiever en met meer (wetenschappelijke) onderbouwing worden opgepakt en aangepakt. Inzicht dat de klinische professional en uiteindelijk ook de cliënt helpt in het dagelijks functioneren met epilepsie en een verstandelijke beperking.

Duo-promotietraject 

De promotiestudie van Francesca Snoeijen-Schouwenaars vond plaats in het gespecialiseerde Centrum voor Epilepsiewoonzorg en is onderdeel van een duo-promotietraject, waarbij dr. Jans van Ool, onderzoeker/orthopedagoog die zich eerder richtte op de relatie tussen epilepsie, verstandelijke beperking en stoornissen in het gebruik van middelen. Dit centrum maakt deel uit van Kempenhaeghe, één van de twee Nederlandse expertisecentra in epilepsie. Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg biedt zorg, huisvesting en dagbesteding aan mensen met epilepsie zoals cliënten met epilepsie en een verstandelijke beperking.

Francesca (F.M.) Snoeijen-Schouwenaars promoveerde op 9 oktober 2019 aan de Universiteit van Maastricht op het proefschrift “Diagnostic, Neuropsychiatric and Therapeutic considerations in Epilepsy and Intellectual Disability – medical perspectives".

Downloads

Deel deze pagina via: