Naar hoofdinhoud Naar footer

Inclusie in het voortgezet speciaal onderwijs

Veel mensen vinden dat het speciaal (voortgezet) onderwijs (VSO) niet in het inclusie-ideaal past. In dit ideaal doen mensen met een beperking zoveel mogelijk mee in de samenleving. Toch proberen veel VSO-scholen jongeren in een veilige omgeving op te leiden. Zodat ze later gewoon kunnen meedoen in de samenleving. Iedereen op zijn eigen manier.

De Herman Broerenschool is daar een voorbeeld van. Directeur Stéphan van den Boom: 'Onze school wil maatschappelijk betrokken zijn. Wij willen ieder kind dezelfde kansen geven en een verkeerd beeld veranderen.'

Werken, wonen en vrije tijd

Werken, wonen en vrije tijd zijn belangrijk in het onderwijs op de Herman BroerenSchool. Vanaf de onderbouw worden leerlingen voorbereid op (begeleid) werken. Ze leren praktijkvakken kennen en kijken wat hun mogelijkheden en kwaliteiten zijn. Zes medewerkers van de school zijn altijd op zoek naar goede stageplekken voor de leerlingen, zowel binnen als buiten de school. Stéphan van den Boom denkt dat de afgelopen vijf jaar zo’n 300 tot 400 leerlingen bij verschillende bedrijven stage hebben gelopen.

Meer doorstroom naar regulier werk

Van de jongeren die hier van school komen gaat  20 tot 25 % door naar de sociale werkvoorziening of de reguliere arbeidsmarkt. 70 tot 80% gaat werken binnen de dagbesteding. Deze cijfers verschillen van het landelijk gemiddelde van ZML-scholen. Het landelijk gemiddelde geeft namelijk aan dat daar ongeveer 90% verder gaat in de dagbesteding. Jongeren die doorstromen naar een reguliere werkplek krijgen meestal begeleiding van een jobcoach.

Certificaten en diploma’s

Leerlingen kunnen diploma’s of certificaten halen. Ze kunnen vakcertificaten of VMBO-certificaten halen. Cluster 4-leerlingen kunnen een aantal vakken op VMBO-T niveau afsluiten door een staatsexamen te maken. Hiervoor worden speciale docenten ingehuurd. De Herman BroerenSchool werkt samen met bedrijven uit de regio. De brancheorganisaties Schoonmaak, Horeca, Lassen, Tuinbouw, Detailhandel, Bloemsierkunst en Aanleg en tuinonderhoud zijn betrokken bij de afspraken over certificaten.

Ontwikkelingsperspectief

De school werkt met het ontwikkelingsperspectief: Voor elke leerling worden doelen opgesteld op het gebied van werk, wonen en vrije tijd. Deze doelen worden vaak bijgesteld en verschillen per leerling. Er is wel iets wat altijd besproken wordt, namelijk werknemersvaardigheden. Vanaf het begin worden de leerlingen voorbereid op werk. Sinds twee jaar worden er gesprekken gehouden met oud-leerlingen om te kijken hoe het nu met ze gaat. Zitten ze bijvoorbeeld nog op dezelfde werkplek en hoe gaat het daar? Zo is het voor de school duidelijk hoe het met de duurzaamheid, kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs en de werkplek gaat.

Over de Herman Broerenschool

De Herman BroerenSchool is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren. De school heeft 600 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De school werkt op vier verschillende locaties. De meeste leerlingen op het VSO hebben een cluster 3 indicatie, maar er zijn ook kinderen met een cluster 4 indicatie.

Meer informatie vind je op de website van de Herman Broeren School

Lees ook over inclusie op de basisschool

Deel deze pagina via:

Contactpersonen