Naar hoofdinhoud Naar footer

Interview Judith van Velzen - projectleider 'IPS en NAH'

Gepubliceerd op: 30-08-2022

Judith van Velzen is één van de initiatiefnemers in het onderzoek. In 2014 promoveerde zij op een onderzoek waarin er werd gekeken naar de terugkeer van mensen na NAH. Zij richtte zich vooral op de rol van revalidatie: hoe kun je al tijdens de revalidatie arbeid meenemen en mensen ondersteunen bij hun eerste stappen terug naar werk?

Waarom doe je mee aan dit project?

Het onderzoek dat we nu doen, richt zich op mensen die geen werkgever meer hebben en meestal ook geen revalidatieprogramma meer volgen. Het is een passend vervolg op mijn eerdere onderzoek. Ik vind het belangrijk dat ook mensen die niet meer revalideren passende ondersteuning krijgen. Voor deze mensen is het nog moeilijker om aan het werk te komen en te blijven dan voor mensen die nog wel een werkgever hebben. Goede begeleiding vind ik belangrijk omdat werk hebben nog zoveel meer betekent voor mensen dan het hebben van een baan en een inkomen. Werken levert sociale contacten op en het gevoel dat je meedraait in de maatschappij. En dat zorgt weer voor een betere kwaliteit van leven.

Wat ga je doen om je doel te bereiken?

We onderzoeken of het haalbaar is de IPS-methode, die nu vooral gebruikt wordt bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, in te zetten bij mensen met NAH. Daarvoor werken we samen met drie (zorg)instellingen. Als projectleider probeer ik het voor de deelnemende instellingen zo gemakkelijk mogelijk te maken om IPS aan te (gaan) bieden. En om te kijken of we, als dat haalbaar blijkt, in de toekomst IPS breder kunnen invoeren, zodat meer mensen met NAH geholpen worden. Daarnaast ondersteun ik de uitvoerend junior onderzoeker van het project, zodat zij verder kan groeien in haar rol als onderzoeker.

Wanneer ben je tevreden?

Ik ben tevreden als we in ons onderzoek de 15 deelnemers naar tevredenheid kunnen begeleiden op hun zoektocht naar betaald werk. Het zou het mooist zijn als ze daarbij ook echt een betaalde baan vinden. Als betaald werk uiteindelijk toch niet haalbaar blijkt te zijn, maar ze kijken wel met een tevreden gevoel terug op de ontvangen begeleiding, dan vind ik dat ook een mooie uitkomst. Ook al verwachten we mensen aan betaald werk te kunnen helpen, we weten dat natuurlijk nog niet zeker. Daarom voeren we dit onderzoek uit.

Hoe wil je zorgprofessionals betrekken bij het onderzoek?

Diverse zorgprofessionals zijn nauw betrokken bij ons onderzoek. Ze hebben bijvoorbeeld de rol van IPS-trajectbegeleider of helpen ons te bedenken hoe IPS het beste geïmplementeerd kan worden in de praktijk rondom mensen met NAH. We willen ook (zorg)professionals vragen om mee te denken over verdere implementatie van IPS in de toekomst. Zodat bij positieve resultaten nog meer mensen met NAH begeleid kunnen worden naar en op het werk.

Lees meer

Deel deze pagina via: