Naar hoofdinhoud Naar footer

Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epilepsie

Gepubliceerd op: 06-11-2018

Kempenhaeghe is een expertisecentrum voor epilepsie, epilepsie woonzorg, slaapproblemen en neurologische leer- en ontwikkelingsproblemen.

Het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ biedt zorg voor volwassenen en kinderen met (een complexe vorm van) epilepsie of verdenking daarvan. De benadering van patiënten met epilepsie is multidisciplinair. Er zijn onderzoeksfaciliteiten beschikbaar en er is expertise over behandelmethoden van epilepsie zoals anti-epileptica, epilepsie chirurgie, nervus vagus stimulatie en ketogeen dieet. Ook ondersteunt het Academisch Centrum voor Epileptologie mensen met epilepsie bij (zelfstandig) wonen, werken, leren en opvoeden met epilepsie.

Epilepsie woonzorg

Een klein percentage van mensen met epilepsie heeft langdurige (soms permanente) zorg en begeleiding nodig. Het gaat dan om kinderen en volwassenen met een complexe vorm van epilepsie en bijkomende verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Voor hen biedt het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe 24-uurswoonzorg aan.

De zorg rondom verstandelijk gehandicapten wordt multidisciplinair ingevuld. Artsen, orthopedagogen, verpleegkundigen, woonbegeleiders en activiteitenbegeleiders stemmen de zorg in overleg met de bewoner en zijn familie op elkaar af.

Binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg wonen zo’n 300 bewoners. Ongeveer 40 kinderen wonen op het hoofdterrein in Heeze. Ruim 175 volwassenen wonen op de locatie Providentia in Sterksel. De overige bewoners wonen in eengezinshuizen ‘in de wijk’ in naburige dorpen. Tevens is er een buitenhuis in Oosterhout. Ook voor verstandelijk gehandicapten die thuis, begeleid of in een woon-/zorgomgeving elders wonen, kan het Centrum voor Epilepsiewoonzorg specialistische begeleiding bieden.

Slaapgeneeskunde

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde is het grootste multidisciplinaire slaapcentrum van Nederland en telt inmiddels 7 somnologen en 4 somnotechnologen. De expertise strekt zich uit over de volle breedte van de slaapgeneeskunde: neurologische slaapstoornissen, waaronder overmatige slaperigheid overdag (hypersomnie, narcolepsie/ kataplexie) en bewegingen of ongewoon gedrag tijdens de slaap (parasomnie, waaronder rusteloze benen syndroom); slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen (slaap (slaapapneu); insomnie (langdurige slapeloosheid) en slaapstoornissen bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen

Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsproblemen helpt kinderen met een neurologische aandoening op het gebied van hun bijkomende leer- en ontwikkelingsproblematiek. Het multidisciplinair team beschikt over unieke kennis over 'hersenen, leren en ontwikkeling'. De expertise van de kinderneuroloog en de klinisch neuropsycholoog staan centraal.

Deel deze pagina via: