Naar hoofdinhoud Naar footer

Leren met het ouderdomssimulatiepak GERT

Werkplekleren is leren op je werk. Dat kan tijdens het werk, bijvoorbeeld door te kijken hoe iemand anders een taak aanpakt. Of door een coach te laten meekijken bij een werksituatie. Maar ook door een cursus of training te volgen. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je het leren kunt inrichten binnen je organisatie. Bekijk hier de rest van de voorbeelden.

Hoe ziet de methode er op hoofdlijnen uit? 

Het ouderdomssimulatiepak GERT biedt medewerkers de mogelijkheid om de typische beperkingen van ouder wordende cliënten te ervaren. GERT staat voor GERonTologische simulator. De organisatie maakt gebruik van het ouderdomssimulatiepak GERT in de ouderenzorgtraining die zij aanbieden. Op deze manier kan de medewerker ervaren hoe het is om oud te zijn, welke beperkingen dit met zich meebrengt en zich verplaatsen in de situatie van de ouder wordende cliënt. 

Kernaspecten van werkplekleren 

  • Leren van de praktijk (praktijkcasuïstiek, oefenen in een real life setting).
  • Samen leren (in een groep).

Wat is de doelstelling? 

De doelstelling van het gebruik van het ouderdomssimulatiepak is dat medewerkers tijdens de training zich bewust worden van het proces van veroudering. Vandaaruit kunnen medewerkers het handelen beter afstemmen op de ouder wordende cliënt (sensitief en responsief). De inzet van het ouderdomssimulatiepak heeft als ultieme doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en kwaliteit van leven van de cliënt. 

Wat is het beoogde resultaat? 

Het beoogde resultaat van het gebruik van het ouderdomssimulatiepak is dat het een bijdrage levert aan de bewustwording rondom de beperkingen van de ouder wordende cliënt bij medewerkers binnen de organisatie. Op deze manier moet het ouderdomssimulatiepak zorgen voor meer sensitiviteit en responsiviteit van medewerkers. 

Hoe ziet de opzet eruit? 

Met behulp van het ouderdomssimulatiepak GERT krijgen medewerkers de mogelijkheid om de typische beperkingen van een ouder wordende cliënt te ervaren. De te simuleren beperkingen zijn: vertroebeling van de ooglens, vernauwing van het gezichtsveld, beperkt gehoor hoge tonen, beperking van de beweging van het hoofd, stijfheid van gewrichten, verlies van kracht, beperking van het vastgrijpen en beperking van het coördinerend vermogen. Door het gebruik van het ouderdomssimulatiepak begrijpen medewerkers beter waarom ouder wordende cliënten soms moeizamer reageren en moeilijker bewegen. 

Hoe lang wordt de methode al gebruikt? 

Het ouderdomssimulatiepak wordt sinds 2015 binnen de organisatie gebruikt. 

Hoe vaak wordt de methode gebruikt? 

Het ouderdomssimulatiepak GERT wordt ingezet bij ieder eerste dagdeel van de ouderenzorgtraining. Verder wordt GERT gebruikt bij individuele casussen en vragen vanuit teams. 

Wat is de doelgroep? 

Het simulatiepak wordt gebruikt voor zorgmedewerkers die zorg verlenen aan de ouder wordende cliënt en cliënten die (syndroom-gebonden) een snel verouderend lichaam hebben, terwijl hun kalenderleeftijd nog niet onder ‘oud zijn’ valt. 

Wordt er geëvalueerd en wat komt daaruit?

De resultaten en effecten van het gebruik van het ouderdomssimulatiepak worden niet gemeten. Wel vindt er een evaluatie van het gebruik van het ouderdomssimulatiepak plaats. 

Is de methode wetenschappelijk onderbouwd? 

De inzet en het gebruik van het ouderdomssimulatiepak GERT is beschreven in diverse wetenschappelijke publicaties[1]

Wat zijn benodigde investeringen, voordat de methode kan worden toegepast en tijdens het toepassen van de methode? 

Er moeten medewerkers (trainers) binnen de organisatie aangenomen en opgeleid worden die met het ouderdomssimulatiepak overweg kunnen en een trainingssessie ontwikkelen voor het leren met het ouderdomssimulatiepak. Deze trainingssessie is ontwikkeld door de organisatie. De huidige trainers moeten hun kennis up-to-date houden en blijven door ontwikkelen. Er moet daarnaast geïnvesteerd worden in de aanschaf van het ouderdomssimulatiepak. 

Welke randvoorwaarden zijn er? 

Het is belangrijk om de fysieke gesteldheid van de medewerker onder de aandacht te brengen op het moment dat de medewerker het ouderdomssimulatiepak wil gebruiken. Een medewerker moet zelf inschatten of hij/zij in staat is om het simulatiepak te gebruiken, omdat het simulatiepak fysiek zwaar is. De gezondheid van de medewerker staat ten slotte voorop in het gebruik van het simulatiepak. 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de medewerkers die het simulatiepak gebruiken respectvol en voorzichtig met het pak, maar ook met elkaar om gaan op het moment dat het simulatiepak gedragen wordt. Dit is van belang om een veilige leeromgeving te creëren. 

Welke praktische hulpmiddelen zijn beschikbaar? 

Het ouderdomssimulatiepak GERT is beschikbaar als praktisch hulpmiddel binnen de organisatie. 

Welke trainers, coaches of cursussen zijn beschikbaar? 

Binnen de organisatie zijn er twee ouderenzorg trainers/coaches beschikbaar die de ouderenzorgtraining verzorgen, inclusief de inzet van het simulatiepak. 

Wat zijn voordelen van de methode? 

Het grootste voordeel van het ouderdomssimulatiepak is dat medewerkers echt de gelegenheid krijgen om de typische beperkingen van de ouder wordende cliënt te ervaren.

Wat zijn nadelen van de methode? 

Het simulatiepak is erg zwaar, wat het lastig kan maken om het simulatiepak van locatie naar locatie te verplaatsen voor de trainers/coaches. Voor de medewerkers zijn er geen nadelen aan verbonden wanneer je geen gezondheidsproblemen hebt. Als medewerkers niet kenbaar maken dat zij fysieke klachten, hebben kan dat leiden tot fysieke ongemakkelijkheden gedurende het dragen van simulatiepak. 

Waar is men het meest trots op bij het toepassen van de methode? 

De inzet van het ouderdomssimulatiepak is onderdeel van de ouderenzorgtraining. Met behulp van het simulatiepak kunnen medewerkers de geleerde theorie meteen in de praktijk tot uitvoering brengen en ervaren hoe het daadwerkelijk is om de typische beperkingen van de ouder wordende cliënt te ervaren. Deze combinatie van theorie en praktijk, de medewerker direct confronteren met het verouderingsproces van een cliënt, is waar de trainers ouderenzorg het meest trots op zijn. 

Wat zijn verbetermogelijkheden? 

Het zou ideaal zijn als er op iedere locatie een of twee ouderdomssimulatiepakken aanwezig zijn, afhankelijk van de grootte van de groep. 

Wordt de methode ook elders toegepast? Op welke schaal? 

Het is niet bekend of de ouderdomssimulatiepakken ook bij andere zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking ingezet worden.

Suggesties voor andere organisaties die aan de slag willen met deze methode

Het ouderdomssimulatiepak GERT is een perfect hulpmiddel dat gebruikt kan worden in scholing van medewerkers. Het biedt medewerkers de gelegenheid om écht te ervaren wat het is om de beperkingen van een ouder wordende cliënt te ervaren. Een betere manier van leren is er niet! 

[1] De inzet van het ouderdomssimulatiepak is "wetenschappelijk" gestaafd; in 2009 is GERT ontwikkeld door Wolfgang Moll. Zie www.age-simulation-suit.com.

Bron

Koraal

Deel deze pagina via: