Naar hoofdinhoud Naar footer

Leren op de werkvloer in teamverband

Gepubliceerd op: 16-06-2024

Laatst bijgewerkt op: 16-06-2024

Werkplekleren is leren op je werk. Dat kan tijdens het werk, bijvoorbeeld door te kijken hoe iemand anders een taak aanpakt. Of door een coach te laten meekijken bij een werksituatie. Maar ook door een cursus of training te volgen. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je het leren kunt inrichten binnen je organisatie.

Hoe ziet de methode er op hoofdlijnen uit?

De organisatie gelooft in leren vanuit de praktijk en leren in de praktijk. Bij werkplekleren vormt de werksituatie van de medewerker of het team het vertrekpunt. Deze situatie wordt omgezet in een leermoment. Hierdoor wordt vraaggestuurd leren gerealiseerd. In dit specifieke voorbeeld betrof die praktijksituatie het verbeteren van de samenwerking in het team.

Kernaspecten van werkplekleren

  • De praktijk als uitgangspunt voor leren (praktijkcasuïstiek).
  • Samen leren (collectief leren).

Wat is de doelstelling?

De doelstelling van de methode is dat het team leert van échte situaties die zich tijdens het dagelijkse werk voordoen. Het beoogde doel van werkplekleren binnen de organisatie is de zorg professionaliseren en de deskundigheid van medewerkers bevorderen. 

Wat is het beoogde resultaat?

Het beoogde resultaat van de methode is dat medewerkers van en met elkaar leren over het onderwerp dat aangedragen wordt door het team.

Hoe ziet de opzet eruit?

Op het moment dat het team met een vraag zit over een bepaald onderwerp/thema wordt samen met de teamleider, HR adviseur en afdeling Opleiding beoordeeld of werkplekleren als methode ingezet moet worden. Als besloten wordt om werkplekleren als methode in te zetten, wordt er vanuit de adviseur leerbedrijf een basisprogramma Werkplekleren opgesteld, waarbij het onderwerp/thema dat aangedragen is door het team als uitgangspunt wordt genomen. Dit basisprogramma bestaat uit inspirerende werk- en leervormen die aangeboden worden vanuit het een externe organisatie. Afhankelijk van het onderwerp/thema wordt besloten hoelang de methode wordt ingezet binnen het team. 

Hoe lang wordt de methode al gebruikt?

De methode werkplekleren wordt sinds medio 2023 binnen de organisatie gebruikt. 

Hoe vaak wordt de methode gebruikt?

De methode werkplekleren is tot dusverre pas bij een team ingezet; dit betrof het onderwerp teamsamenwerking.

Wat is de doelgroep?

Ieder team binnen de organisatie kan gebruik maken van de methode werkplekleren. 

Wordt er geëvalueerd en wat komt daaruit?

Bij het team waar de methode werkplekleren is ingezet ziet men nu al resultaten in de vorm van hele kleine dingen. Het betreffende team begint sinds de inzet van de methode met een ‘dagstart’ met als doel om de neuzen elke dag dezelfde kant op te hebben. Dit lijkt een positieve invloed te hebben op de samenwerking binnen het team. Daarnaast heeft de methode ertoe geleid dat ‘samenwerking’ onderwerp van gesprek is op de werkvloer.

Is de methode wetenschappelijk onderbouwd?

Voor de inzet van de methode werkplekleren is geen gebruik gemaakt van wetenschappelijke onderbouwing. Mogelijk is dat wel zo voor het programma over werkplekleren dat de externe organisatie verzorgt voor de organisatie, maar dit is niet bekend[1].

Wat zijn de benodigde investeringen?

  • De organisatie moet investeren in een vierdaagse scholing van een externe organisatie voor medewerkers die de methode werkplekleren in de praktijk in kunnen zetten. In de scholing ontwerpt de medewerker een eigen leertraject voor de organisatie, bestaand uit inspirerende werk- en leervormen, waarin gebruik wordt gemaakt van het leerplatform van een externe organisatie. 
  • De adviseur leerbedrijf, die de methode werkplekleren inzet en de scholing heeft gevolgd, moet een tijdsinvestering doen om de methode af te stemmen op het thema/onderwerp dat door het team wordt aangedragen. Dit betekent ook dat het team een tijdsinvestering moet doen om samen met de adviseur leerbedrijf het thema/onderwerp te bespreken. 
  • De organisatie moet de adviseur leerbedrijf vrijspelen om de methode werkplekleren in te kunnen zetten bij een team.

Welke randvoorwaarden zijn er?

  • Het is belangrijk dat werkplekleren wordt ingezet vanuit de missie en visie van de organisatie. De organisatie ziet zichzelf als een lerende organisatie en dat betekent dat je van elkaar mag en moet leren. 
  • Het is belangrijk dat medewerkers en teams de tijd en ruimte krijgen om te leren. Binnen de methode werkplekleren zijn medewerkers verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

Welke praktische hulpmiddelen worden gebruikt?

Het basisprogramma van de methode werkplekleren is beschikbaar als praktisch hulpmiddel. Voor het onderwerp samenwerking is daarnaast gebruik gemaakt van associatiekaarten.

Welke trainers, coaches of cursussen zijn beschikbaar?

Binnen de organisatie is er op dit moment een adviseur leerbedrijf beschikbaar die de methode werkplekleren in kan zetten bij teams. Daarnaast kunnen toekomstige adviseurs leerbedrijf gebruik maken van het programma rondom cursus werkplekleren dat aangeboden wordt door een externe organisatie. 

Wat zijn voordelen van de methode?

Een voordeel van de methode is dat het onderwerp/thema aangeleverd wordt vanuit het team zelf. De adviseur leerbedrijf kan vanuit het leerplatform van de externe organisatie een programma rondom werkplekleren kiezen uit een aantal werk- en leervormen die aansluiten op het onderwerp/thema dat aangedragen is door het team, wat resulteert in werkplekleren op maat, met als gevolg een groter leerrendement van het team. 

Wat zijn nadelen van de methode?

Als de leidinggevende van het team geen uren en/of tijd wil vrijmaken voor het onderwerp/thema, dan kan het team het onderwerp/thema laten liggen, waardoor de methode zijn leerrendement verliest. Het belang van het onderwerp/thema moet door alle betrokken medewerkers gedragen worden.

Waar is men het meest trots op bij het toepassen van de methode?

Men is het meest trots dat het vertrekpunt van het onderwerp/thema en de inzet van de methode werkplekleren bij het team ligt. Het feit dat een team graag wil leren en dat van daaruit iets ontwikkeld kan worden zorgt ervoor dat de organisatie vraaggestuurd leren aan kan bieden. 

Wat zijn verbetermogelijkheden?

Omdat de methode werkplekleren pas recent wordt ingezet, zijn er nu met betrekking tot de methode nog geen verbetermogelijkheden aan te merken. Wel is het voor de adviseur leerbedrijf belangrijk om zich te blijven verdiepen in de methode, omdat het gedachtegoed van werkplekleren anders verwatert. 

Wordt de methode ook elders toegepast? Op welke schaal?

De vierdaagse scholing over werkplekleren, die verzorgd wordt door een externe organisatie, is door meerdere zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking gevolgd. Iedere organisatie geeft het werkplekleren op zijn eigen manier vorm binnen de organisatie, maar de scholing vormt wel het vertrekpunt voor het aanbieden van de methode. 

Suggesties voor andere organisaties die aan de slag willen met deze methode

Luister goed naar wat het team wil, neem dat als uitgangspunt voor de inzet van de methode werkplekleren en laat je eigen scholingsaanbod soms los om aan te sluiten bij de leerwensen en behoeften van het team. 

Bronvermelding

[1] https://www.sdbgroep.nl/leeroplossingen-voor-de-zorg/werkplekleren-in-de-zorg/

Bron

Prisma

Deel deze pagina via: