Naar hoofdinhoud Naar footer

Middin goed op koers naar zelfstandigheid voor cliënten

Het innovatieteam van Middin zoekt naar manieren voor cliënten om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Technologie kan verwanten en begeleiders helpen bij de zorg die ze bieden en hun werkzaamheden makkelijker maken. De Innovatie-impuls helpt oplossingen helder te krijgen die waarde toevoegen, in te voeren en te borgen. Marie-José Müller, medewerker innovatie bij Middin, vertelt wat de kwartiermakersfase hen gebracht heeft.

Innoveren hoort bij de zorg

‘Innovatie is belangrijk in de zorg, want cliënten willen niets liever dan zelf zoveel mogelijk kunnen doen. Ook al is dat voor de meesten niet voor honderd procent mogelijk, iedere verbetering of vernieuwing kan een groot verschil maken.’ Het innovatieteam van Middin bestaat uit vier medewerkers waarvan één cliënt. Marie-José is begin juni 2020 bij het team gekomen.

Middin is nu zo’n vier à vijf jaar met innovatie bezig en volgens Marie-José krijgt het nog niet de aandacht die het verdient. ‘Het bestuur vindt innovatie ook belangrijk, maar het blijft nog teveel een onderwerp van ons als team. Voor sommige collega’s lijkt innoveren een extra taak die minder belangrijk is. Dus we zijn eigenlijk op missie om te laten zien dat innoveren hoort bij de zorg van de toekomst waarbij je als begeleider met gemak kunt omgaan met de digitale producten. Daarom doen we mee aan de Innovatie-impuls.’

Elke dag dezelfde vragen

In november 2019 was de eerste brainstormsessie met Vilans om de voorwaarden te bepalen van punten die Middin belangrijk vindt. ‘In totaal richten we ons op tien cliëntgroepen’, vertelt Marie-José.

‘Na de brainstorm sprongen er twee groepen uit waar we veel kennis over hebben die ook in de koers van Middin terugkomen: mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij mensen met NAH gaat veel tijd en energie van de begeleiders naar het beantwoorden van dagelijks dezelfde vragen, omdat ze het antwoord niet kunnen onthouden.’

Cliënten betrekken

In de kwartiermakersfase zijn cliënten en collega’s geïnterviewd bij locaties Nesselande en de Bessentuin, waar mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met NAH wonen. ‘Door cliënten bij alles wat we doen te betrekken kunnen we leren van hun ervaringen, want het is hun leven’, aldus Marie-José. ‘Op deze manier werd ons nog duidelijker hoe ontzettend graag ze een zelfstandig leven willen leiden. Zonder dat ze het van elkaar wisten, zeiden ze allemaal dat “iets betekenen in de maatschappij” heel belangrijk voor ze is.’

Structuur als basis voor andere dingen doen

‘Een cliënt in een rolstoel zei: “Wat zou het fijn zijn als er iets is waarmee ik zelf dingen van de grond kan oprapen en niet afhankelijk hoef te zijn van de begeleiders”,’ vervolgt Marie-José. ‘Uit de interviews kwam naar voren dat het zorgen voor structuur de basis is om andere dingen te kunnen doen. Cliënten hebben een duidelijke wens om niet afhankelijk te zijn van anderen voor het hebben en houden van die structuur. Denk bijvoorbeeld aan hoe ze hun gordijnen zelf kunnen bedienen, meer zelf kunnen koken, de deur open kunnen maken en weten hoe laat ze gaan eten.’

Op basis van het verslag van deze interviews deed de adviseur een voorstel met een aantal producten die hierbij kunnen helpen. ‘We merkten dat wij al ver zijn in het vinden en testen van goede producten’, zegt Marie-José. ‘Met die kennis en ervaring konden we al meteen zeggen welke producten van de lijst ons wel of niet zouden helpen. Dus we zitten op een goede koers!’

Innovatie onmisbaar

‘De borging willen we graag beter gaan regelen’, vervolgt Marie-José. ‘Vanuit de samenwerking in de Innovatie-impuls gaan we onderzoeken welke manieren goed werken, zoals bij andere zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft de Innovatie-impuls zorgorganisaties bij elkaar gebracht met soortgelijke vragen. Een eerste online seminar hebben we gehad. Fijn om te ervaren dat je niet alleen bent in datgene waar je tegenaan loopt en samen naar een oplossing zoekt in plaats van alleen.’

‘Zo willen we straks goede afspraken hebben waar alle begeleiders, ook op de andere locaties, mee gaan werken. Ons doel is dat iedere begeleider uit zichzelf gaat afvragen: “Waarom is hier nog niets op bedacht?” En daar iets mee doet. Dan is innovatie geen extraatje meer, maar een onmisbaar onderdeel van de zorg.’

Meer zelfstandigheid - Mijn Eigen Plan

Binnen Middin werken ze met ruim 70 digitale planborden van Mijn Eigen Plan. Hierop kun je bijvoorbeeld de roosters van de aanwezige medewerkers zien en wat er die dag op het menu staat. Er zit een touchscreen op en zo kan een cliënt aangeven dat hij mee-eet. Medewerkers en cliënten zijn hier enthousiast over. Het interactieve bord koppelt perfect met de individuele app en het pictohorloge, een soort smartwatch waar Middin ook mee werkt.

Onlangs hebben ze hun ontwikkelbibliotheek geïntegreerd in de individuele app van Mijn Eigen Plan. Marie-José: ‘Mensen met hersenletsel ervaren veel prikkels en kunnen niet zoveel informatie in één keer tot zich nemen en onthouden. Daarom zijn een app of het pictohorloge goede manieren om zelfstandig de stapjes te doorlopen en te herhalen als ze dat willen.’

Middin en de Innovatie-impuls

Eind vorig jaar besloot Middin mee te doen met de Innovatie-impuls, onderdeel van het programma Volwaardig leven. Implementatie-adviseur Simone Heilijgers heeft geholpen om helder te krijgen:

  • welk vraagstuk bij welke cliëntgroepen de meeste aandacht vraagt,
  • welke technologie daarbij kan helpen,
  • hoe Middin een en ander in de organisatie kan borgen.

Lees meer:

Deel deze pagina via: