Naar hoofdinhoud Naar footer

Participatiewet: ‘Motiverender als je als heel mens wordt gezien’

Meedoen in de samenleving is belangrijk voor mensen met een beperking. Ervaringsdeskundige Sagar Marhe vertelt daarom wat er anders of beter had gekund bij de Particpatiewet: ‘De focus lag nu op “mensen met een arbeidsbeperking”. Ik had liever gewild dat de talenten van mensen werden benadrukt. En dat het doel van de wet zich had gericht op groei en ondersteuning.’

Sagar werkt als ervaringsdeskundige bij de landelijke belangenvereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking: de LFB. Hij leidt samen met een coach andere cliënten op tot ervaringsdeskundigen van een zorgorganisatie. Door de verhalen die hij hoort, heeft hij een goed beeld over waar mensen tegenaanlopen als het gaat om meedoen.

Mensen die hoogopgeleid zijn, hebben veel meer kansen

Sagar: ‘Er wordt gezegd dat iedereen mee mag doen als volwaardig mens. Maar dat wordt in de samenleving toch niet zo neergezet. Je wordt als het ware in een hokje geplaatst. Er is nog steeds niet veel mogelijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen die hoogopgeleid zijn hebben veel meer kansen.’

Ook kijken naar ontwikkeling: IQ-test zou ook later weer kunnen

Sagar: ‘Daarnaast word je in Nederland op jonge leeftijd getest. Er wordt dan gezegd wat je kan en daar moet je het dan mee doen. Zo’n score betekent dan dat je niet kan doorstromen. Dat is echt heel confronterend. Want je blijft je ontwikkelen als mens. Een IQ-test zou ook later nog eens kunnen. Verder vind ik het belangrijk dat er ook naar je talenten wordt gekeken. Nu lag de focus op “mensen met een arbeidsbeperking”. Dat is niet echt motiverend. Het werkt vooral motiverend als je als heel mens wordt gezien.’

‘Blijf overleggen met de mensen om wie het werkelijk gaat’

Sagar: ‘Ik denk dat het goed was geweest als gemeenten voor de Participatiewet met ervaringsdeskundigen in gesprek waren gaan. Dat maakt de kans op slagen ook groter. Het is belangrijk om niet zomaar je ideeën uit te zetten. Blijf overleggen met de mensen om wie het werkelijk gaat. Gemeentes zouden mensen met een beperking bijvoorbeeld kunnen uitnodigen. Zij kunnen immers zelf het beste vertellen waar ze tegenaanlopen.  Ook zouden scholen meer kunnen doen. Ze zouden jongeren meer in hun kracht kunnen zetten.’     

Wil jouw organisatie een getalenteerd persoon in dienst nemen met een verstandelijke beperking?

Dit zijn de tips van Sagar:

  • Betrek mensen met een beperking.
  • Gebruik geen ingewikkelde woorden.
  • Laat mensen in hun waarde.
  • Respecteer wat iemand kan.
  • Probeer aan te passen op wat iemand kan.
  • Zorg voor een warme, welkome sfeer.
  • Geef mensen complimenten.

‘Dat raakt me enorm: mensen met een beperking verdienen niet boven minimumloon’

Sagar: ‘Er zijn nog veel organisaties en bedrijven die discrimineren. Dat is helaas niet zichtbaar. Ze discrimineren op leeftijd, maar ook op beperking. De belangrijke vraag is dan ook hoe dat aangepakt gaat worden. Daarnaast is mijn advies om mensen in hun kracht te zetten. Kijk vooral naar talenten en waar mensen goed in zijn. Kijk en respecteer als iemand niet meer kan dan wat in zijn vermogen zit.  Behandel mensen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Geef mensen een goed inkomen en kort ze niet op hun loon. Dat mensen met een licht verstandelijke beperking niet boven het minimumloon verdienen raakt me nog steeds enorm.’

Door corona ligt de lat nu nog hoger

Sagar: ‘Het was altijd al zo dat jongeren met beperking in de leeftijd van 20 tot 25 jaar niet aan de slag kunnen. Dat is heel erg. Want als je jong bent wil je natuurlijk heel graag leren. Dat kan alleen als je aan de slag gaat. Door corona geldt dit nu voor alle jongeren. Ik vind het zorgelijk dat jonge mensen daardoor niet hun talenten kunnen ontwikkelen. Voor jongeren met een beperking geldt dat de lat nu nog veel hoger ligt.’

Hoe zit het met de Participatiewet?

De Participatiewet ging op 1 januari 2015 in. Doel was een arbeidsmarkt waarin mensen met een beperking ook kunnen meedoen. De wet zou het voor werkgevers makkelijker moeten maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Eind vorig jaar is gebleken dat de wet nauwelijks heeft geleid tot verhoging van hun baankansen. Dit blijkt uit de eindevaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Meer weten? Lees dan het artikel ‘Doelstellingen Participatiewet nauwelijks behaald’

Deel deze pagina via: