Naar hoofdinhoud Naar footer

Online vergaderen én teambuilden

In het project Op Kamers van ORO, deelnemer van Begeleiding à la carte van Volwaardig leven, is het team bezig om de visie te vertalen naar de praktijk. Dit doen ze via online teamsessies. Projectleiders Lotte de Bont en Wendy Aarts hebben daarvoor de hulp ingeroepen van Vilans coach Jeanny Engels. We vroegen Lotte en Wendy naar hun ervaringen met online teambuilding.

Wat is de visie van het project Op Kamers eigenlijk?

'De visie is gebaseerd op persoonsgerichte zorg. Onze bewoners doen tijdens hun woonperiode bij Op Kamers emotionele en praktische vaardigheden op. Ook ontdekken ze wat ze kunnen en willen qua zelfstandigheid. Zo kunnen ze na afloop van Op Kamers verhuizen naar een woonplek die goed bij hen past', vertelt Lotte. 'Bij Op Kamers staat gelijkwaardigheid centraal. We staan echt naast onze bewoners en noemen onszelf dan ook "maatjes" in plaats van begeleiders.'

Die visie vertalen jullie naar de praktijk door middel van online teamsessies. Hoe gaat dat in z’n werk?

Wendy: 'We hebben nu twee online sessies gehad. De derde over teambuilding staat gepland voor begin volgend jaar. Onze coach Jeanny helpt ons met de vorm en de inhoud. Dus: wat willen we bespreken? Welke interactieve werkvormen gebruiken we? Hoe zorgen we dat mensen drie uur lang geboeid blijven?' Lotte vult aan: 'Het is heel fijn dat Jeanny al veel ervaring heeft met dit soort online sessies. En dat zij de gespreksleider is. Zo kunnen Wendy en ik gewoon als teamlid meedoen.'

Wat leren jullie en de andere teamleden van deze online sessies?

'Voor elke sessie vragen we een collega om een casus uit de praktijk in te brengen. Deze casus bespreken we vervolgens met het team door te kijken naar wat goed gaat en wat beter kan. Dat is ontzettend leerzaam, zowel voor degene die de casus inbrengt als voor de andere teamleden. Ook kijken we bijvoorbeeld naar de tools die we gebruiken in de gesprekken met bewoners. Welke ervaringen doen we daarmee op? En hoe maken we op basis van die gesprekken een ondersteuningsplan met de bewoners?', vertelt Wendy. 'Aan het einde kijken we wat we hebben geleerd, hoe we dat in de praktijk kunnen brengen en wat de vervolgstappen zijn.'

Hoe zijn de ervaringen tot nu toe?

Lotte: 'Heel positief. We merken echt dat onze neuzen meer dezelfde kant op komen te staan. Het is fijn én nuttig om als team met elkaar te sparren, zeker ook voor de nieuwe maatjes in ons team. Maar omdat we onregelmatig werken, is het niet altijd makkelijk om met ons hele team samen te komen. Online gaat dit een stuk makkelijker.' Wendy: 'We vonden het best wel spannend, vooral omdat het online was. Maar het ging eigenlijk heel goed en iedereen was enthousiast. Het voordeel van online vergaderen is dat het meer to the point is. Er zijn niet zo snel ellenlange discussies, zoals bij fysieke vergaderingen wel vaak het geval is.'

Wat merken de bewoners en hun ouders hiervan?

Lotte: 'Ik denk dat onze bewoners merken dat ze steeds meer op dezelfde manier worden ondersteund. Dus dat het niet uitmaakt of maatje A of maatje B je helpt. En wat ik heel mooi vond: een ouder zei dat ze het gevoel heeft dat ze het nu niet meer alleen hoeft te doen, omdat haar kind een hecht team van maatjes om zich heen heeft.' Wendy sluit af: 'Ja, hoe beter het team op elkaar is ingespeeld, hoe beter de begeleiding en hoe beter onze bewoners zich dus kunnen ontwikkelen. Teambuilding is gewoon heel belangrijk en dat kan prima online. We zijn inmiddels zelfs zo gewend geraakt aan online bijeenkomsten dat we ook een online werkgroep met bewoners én ouders hebben georganiseerd.'

Tips voor online teamsessies van Lotte en Wendy

Wijs een gespreksleider aan die alle teamleden betrekt en iedereen om input vraagt.

  • Maar een duidelijke taakverdeling: iemand kan bijvoorbeeld de gespreksleider ondersteunen door zijn scherm te delen.
  • Zorg voor voldoende pauzes en kies voor verschillende (interactieve) werkvormen.
  • Maak een goede tijdsplanning.
  • Oefen de sessie van tevoren en kijk of alles werkt.

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021] van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer

Op kamers

Deel deze pagina via:

Contactpersonen