Naar hoofdinhoud Naar footer

De handreiking Op Kamers

Bewoners ontdekken bij Op Kamers van ORO welke volgende woonplek voor hen het beste is. In de handreiking van Op Kamers wordt aan de hand van de verhalen van Benjamin en Willem verteld hoe zij, hun naasten en de maatjes de periode bij Op Kamers hebben beleefd, en is omschreven wat de rol van de maatjes is.

Met Op Kamers van ORO kunnen jongeren met een LVB het zelfstandig wonen uitproberen met begeleiding van maatjes.

Casus

Jim (18 jaar) heeft een licht verstandelijke beperking en zou graag uit huis gaan, net als zijn broer. Jim kan al veel dingen zelf en weet niet waar hij zou kunnen wonen. Hij wil een plek waar hij zelf beslissingen kan nemen. Zijn ouders zouden het fijn vinden als er wel wat hulp en ondersteuning zou zijn. Zou het initiatief Op Kamers van ORO iets voor hem zijn?

Ervaringen

Uit het verhaal van Benjamin: 'In een groep wonen vond ik fijn, ook in vergelijking met de andere organisatie waar ik gewoond heb. Hierdoor is ook mijn vriendenkring uitgebreid.'

Op Kamers in vier stappen

De stap naar zelfstandig wonen is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking vaak te groot. Bij Op Kamers kunnen jongeren ontdekken op welke manier ze zelfstandiger kunnen worden en welke woonplek hierbij voor hen past. Hun maatjes (de begeleiders bij ORO) helpen hen met hun vragen, vaardigheden, onzekerheden en dilemma’s. Kenmerkend aan Op Kamers is een veilige leeromgeving waarin bewoners fouten mogen maken. Er is altijd iemand om hen op te vangen. 

In de beschrijving van Op Kamers vind je de verhalen van Benjamin en Willem, hun naasten en maatjes. Aan de hand van hun verhalen lees je hoe Op Kamers werkt en wat zij er geleerd hebben. De aanpak van Op Kamers bestaat uit vier stappen. Per stap staat beschreven wat de rol van het maatje is.

Aan de slag!

Benieuwd naar het verloop van initiatief en de impact van Op Kamers? Bekijk dan onderstaande video. Wil je meteen aan de slag met Op Kamers? Download het materiaal onderaan de pagina bij Downloads. 

YouTube video thumbnail

Voor meer informatie, neem je contact op met info@oro.nl.

Onderbouwing

De aanleiding van ORO om te starten met Op Kamers kwam voort uit de vraag van veel jongeren met een beperking. Zij zien bijvoorbeeld dat hun broer/zus op kamers gaat wonen en willen dat zelf ook. Zij willen zoveel mogelijk mee doen in de maatschappij om net als ieder ander levenservaring op te doen. Ook speelt de vraag of ze op zichzelf kunnen wonen en hoe ze passend betaald werk vinden of dagbesteding. Dat zijn grote stappen voor deze jongeren.

ORO wilde deze jongeren een kans bieden en startte Op Kamers. Een team van maatjes (zo noemen de begeleiders van Op Kamers zich) begeleidt dit leer- en ontwikkelproces van deze jongeren en hun netwerk. Hun ervaringen hebben ze gedeeld in deze omschrijving. Naast de verhalen van Benjamin en Willem, is de rol van de maatjes uitgewerkt in vier stappen.

Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021] van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen