Naar hoofdinhoud Naar footer

Proefschrift over gedragsproblematiek mensen met verstandelijke en/of auditieve beperking

Op 4 mei 2017 promoveerde Meindert Buskermolen aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift ‘If only I could tell.. ; measuring predictors for challenging behaviour in people with both intellectual disability and hearing impairment’.

Meindert Buskermolen is Kinder- en Jeugdpsycholoog bij praktijk Opmaat in Aalsmeer.

  • Download het proefschrift onderaan de pagina. 

Proefschrift en betrouwbaar instrument

Meindert Buskermolen onderzoekt in zijn proefschrift welke mogelijke interne en omgevingsrisicofactoren er gevonden kunnen worden voor dit gedrag. Hij ontwikkelde een betrouwbaar instrument waarmee gedrag wordt geobserveerd en gescoord. Om de score te bepalen maakt hij gebruik van de individuele Gedrags Observatie en Scorings schaal (de Individual Behaviour Observation and Recording Scale (IBORS) genaamd). Deze IBORS-schaal is gebaseerd op acht dimensies van gedrag en vijf niveaus van ernst van gedrag, waarbij probleemgedrag gedefinieerd werd als gedrag dat kenmerkend is voor niveau drie of hoger. Op deze wijze werd een jaar lang voor meerdere personen het gedrag gescoord en bovendien werden allerlei omgevingsfactoren bijgehouden.

Resultaten van onderzoek

Meindert Buskermolen constateert dat verminderde communicatieve vaardigheden, een lager niveau van sociale redzaamheid, autisme en een lagere leeftijd risicofactoren blijken te zijn. Voor bijna elke proefpersoon werden verschillende omgevingsfactoren gevonden. Buskermolen veronderstelt in zijn proefschrift dat het stimuleren van zelfredzaamheid en vooral communicatieve vaardigheden essentieel is.

Tijdens de promotie werd Meindert door de leden van de “corona” unaniem geprezen voor zijn baanbrekende onderzoek waar overigens niet alleen de onderzochte doelgroep mee gebaat is. Ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of in de zorg voor mensen met dementie kunnen de methodiek (IBORS) en bevindingen uit dit onderzoek zeer bruikbaar zijn.

Instelling Weerklank

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Weerklank, een instelling voor mensen met een verstandelijke en auditieve beperking in Amsterdam. Bij deze groep mensen komen veel gedragsproblemen en met name agressie voor. Wereldwijd werd daar nog nauwelijks onderzoek naar gedaan.

Downloads

Deel deze pagina via: