Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Zwolle start met triage op afstand en gespecialiseerde huisartsenpraktijk

Negen gehandicaptenzorgorganisaties houden samen de medisch generalistische zorg toegankelijk in zorgkantoorregio Zwolle. Dat doen ze met twee nieuwe projecten: verpleegkundige consultatie op afstand voor mensen met een verstandelijke beperking en NAH én de eerste huisartsenpraktijk voor speciale doelgroepen in Nederland.

‘We voelen ons samen verantwoordelijk voor onze cliënten’, zeggen Yvonne Kremer en Mieke Draijer stellig. Beide zorgprofessionals werken voor gehandicaptenorganisatie Frion, maar zijn gedreven in het zoeken naar de verbinding met collega-organisaties. Die samenwerking komt met ondersteuning van Zilveren Kruis in zorgkantoorregio Zwolle goed van de grond.

Houd jij je ook bezig met zorg op afstand of wil je hiermee aan de slag om in jouw regio de medisch generalistische zorg toegankelijk te houden?  Meld je aan voor de leerkring met Yvonne Kremer en ga samen in gesprek! 

Verantwoordelijkheidsgevoel

Samenwerken doen ze onder meer binnen het project ‘Verpleegkundige consultatie op afstand’. Yvonne Kremer is adviseur Zorg, Kwaliteit en Veiligheid bij Frion en projectleider MGZ in de regio Zwolle. Haar organisatie deed hier al een jaar ervaring mee op en sinds kort doen ook acht collega-organisaties mee. Over de aanleiding vertelt ze: ‘We zien een terugtrekkende beweging van huisartsen in de regio voor cliënten met een verstandelijke beperking die bij ons wonen. Ook geven huisartsen aan dat de zorg complexer wordt en ze specialistische kennis missen.’

Medewerkers op woongroepen zijn agogisch opgeleid en voelen een sterke verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun cliënten. Als cliënten niet lekker zijn, bellen ze de huisarts. Om die te ontlasten en de medische generalistische zorg toegankelijk te houden, kunnen begeleiders in plaats van de huisarts nu een verpleegkundige consultatie op afstand doen via DigiContact. Dat werkt snel en goed.

Digihub

DigiContact heeft acht verpleegkundigen in dienst die via beeldbellen de vragen van de negen organisaties opvangen. Alle verpleegkundigen hebben kennis van de doelgroep en zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar voor vragen van de 33 aangesloten locaties. Nu gebeurt dat nog vanuit Amersfoort, maar vanaf voorjaar 2024 moet er samen met Drenthe een ‘digihub’ in Noord-Nederland komen. ‘De huidige verpleegkundigen werken allemaal bij Philadelphia, maar straks gaan ook verpleegkundigen van de samenwerkende organisaties dit vanuit onze eigen regio doen’, vertelt Kremer.

YouTube video thumbnail

‘We weten al dat de verpleegkundigen van DigiContact 85 procent van de vragen kunnen beantwoorden. Bij de overgebleven vragen coacht de verpleegkundige de begeleider bij het formuleren van de juiste vraag aan de huisarts of rijdt een verpleegkundige naar de locatie toe.’ Veelvoorkomende telefoontjes gaan bijvoorbeeld over het vergeten van medicatie of wondzorg, maar ook of een medische kwestie tot de ochtend kan wachten. De verpleegkundige kan de medische voorgeschiedenis inzien en rapporteert direct in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) bij elke afzonderlijke organisatie. ‘Vanaf het voorjaar bundelen we ook de verpleegkundige capaciteit en zal er één verpleegkundige voor alle negen organisaties aanrijden’, sluit Kremer af.

Eigen deskundigheid

Haar collega Mieke Draijer is specialist ouderengeneeskunde, manager (para)medische dienst bij Frion en bedenker van de eerste Nederlandse huisartsenpraktijk voor speciale doelgroepen. Sinds januari draait de praktijk op het terrein van Frion. ‘De huisartsenpraktijk van 170 van onze cliënten sloot haar deuren en toen zijn we er zelf één gaan opzetten. Want het kan niet zo zijn dat de meest kwetsbare mensen geen passende medisch generalistische zorg of zelfs helemaal geen huisartsenzorg krijgen.’ De praktijk heeft naast mensen met een verstandelijke beperking inmiddels ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel en statushouders als doelgroep. In de toekomst komen daar waarschijnlijk dak- en thuislozen en psychiatrische patiënten bij. De praktijk telt 400 cliënten en er is ruimte om te groeien naar ongeveer 1200 cliënten.

Draijer: ‘Mooi aan deze zorg is dat iedere organisatie zijn eigen deskundigheid inbrengt. Zo gaf een arts van een penitentiaire inrichting laatst een les over de drug GHB. Gebruik daarvan is ook iets dat we soms zien bij cliënten met een lichtverstandelijke beperking. Zo leren we van elkaar.’ De financiering van de huisartsenzorg blijkt wel ingewikkeld. ‘Het eenvoudigst is de financiering wanneer cliënten een Wlz-indicatie voor behandeling hebben. Over de hoogte van de tarieven vanuit de Zorgverzekeringswet zijn we in gesprek met Zilveren Kruis.’

Voorbeeldpraktijk

De huisartspraktijk is vijf dagen per week geopend voor telefonisch consult en er zijn spreekuren. De praktijk wordt bemand door twee huisartsen in loondienst, doktersassistenten en twee verpleegkundig specialisten. Deze verpleegkundigen hebben ook spreekuur op locatie. Verder werken er voor een aantal uur per week ook een arts voor verstandelijk gehandicapten en een specialist ouderengeneeskunde (SO).

Is deze gespecialiseerde praktijk volgens Draijer de toekomst? ‘Ik hoop dat deze zorg uiteindelijk rondom bestaande huisartspraktijken georganiseerd zal worden en je multidisciplinaire praktijken krijgt. Zo blijven onze cliënten onderdeel van de normale wereld. Ik weet zeker dat het kan en met ons voorbeeld willen we de huisartsen laten zien dat het gaat werken.’

Door: Anja Klein

Lees meer

Deel deze pagina via: