Naar hoofdinhoud Naar footer

Uitkomst casus: Risicoafweging bij epilepsie… het verhaal van Mark

Eerder kon je lezen over Mark, een 48-jarige man met een licht verstandelijke beperking. Mark heeft epilepsie en is hierdoor de afgelopen maanden meerdere keren gevallen.

Zoals je in de casus kon lezen loopt Mark normaliter achter een rollator, maar om te revalideren zit hij in een rolstoel. Deze maatregel belemmert Marks zelfstandig functioneren en zijn gevoel van welzijn, want het liefst wil hij zelf lopen.

Jullie reacties

Bettie zou: 'Met de betrokkenen bespreken wat de risico's zijn van zelf lopen, nu en op lange termijn en wat de wensen zijn van Mark en zijn vertegenwoordigers. En dan gezamenlijk beslissen of hij nu en ook later wel of niet meer zelfstandig mag lopen.'

En Hanneke: 'Ik denk dat Mark zijn keuze, ondanks dat hij deels onbekwaam is om te beslissen, wel heel belangrijk is. Als hij nu de rest van z'n leven in de rolstoel moet blijven terwijl hij nog redelijk mobiel is, zou dat ook heel erg zijn en hem beperkt maken.'

Overwegingen bij de casus

En hoe is het verder gegaan met Mark? Na het revalideren van de botbreuk werd het tijd om een beslissing te nemen over hoe de mobiliteit in de toekomst eruit gaat zien. In een multidisciplinair overleg met de moeder van Mark, de huisarts, de hoofdbehandelaar, de persoonlijk begeleider en de fysiotherapeut is de veiligheid afgewogen rondom de wens van Mark om weer te lopen.

Bij deze afwegingen heeft iedereen de invalshoek vanuit zijn discipline toegelicht:

  • De persoonlijk begeleider en moeder van Mark vertegenwoordigen zijn wens om te blijven lopen.
  • De huisarts geeft aan dat bewegen belangrijk is voor onder andere het behoud van de kwaliteit van zijn botten. Hierdoor is al snel duidelijk dat er niet voor gekozen gaat worden om Mark definitief gebruik te laten maken van een rolstoel. Echter blijft het risico bestaan dat Mark na een volgende botbreuk onvoldoende kan herstellen om nog te lopen.
  • De hoofdbehandelaar geeft aan dat Mark bij het lopen binnenshuis een kans op vallen heeft, omdat hij (naast zijn epilepsie) ook kan vallen door het wankel lopen. De moeder en persoonlijk begeleider van Mark benadrukken dat Mark graag naar de huidige situatie kijkt en daarom nu niets wil laten voor wat hem in de toekomst mogelijk kan belemmeren. Het is moeilijk hem uit te leggen dat het voor zijn eigen veiligheid zou zijn om nu niet meer te lopen, omdat het misschien in de toekomst anders kan zijn. Door het volgen van fysiotherapie kan met Mark geoefend worden om zo stabiel mogelijk te lopen.

Besluit

Omdat Mark een piek van epileptische aanvallen heeft aan het einde van de middag (+/- tussen 16.00 uur en 19.00 uur) wordt besloten dat hij tijdens dit tijdstip in de rolstoel zit. Na 19.00 uur mag hij dan lopen met ondersteuning van een rollator. Op deze manier wordt er aan de wens van Mark om toch te lopen, tegemoet gekomen en wordt het risico op vallen zoveel mogelijk beperkt.

Laatst bijgewerkt op: 10-10-2023

Deel deze pagina via: