Naar hoofdinhoud Naar footer

Stichting Ela heet nu ’t Kastheel

‘De nieuwe naam past bij hoe we ons hier voelen’ Stichting Ela heet nu ’t Kastheel. Een combinatie van de 2 locaties en het helende effect van de organisatie op de bewoners. Bestuurder Bas de Greef en coördinerend begeleider Maarten Liefting vertellen over de naamsverandering, nieuwe kernwaarden en logo. En wat deze verandering voor de medewerkers en bewoners betekent.

Inmiddels bestaat de kleinschalige zorgorganisatie ruim 7 jaar. Bas: ‘We richten ons op mensen die vaak tussen wal en schip zijn beland. We bieden een echt thuis met 24-uurs zorg, ondersteuning en behandeling voor mensen met een beperking en een psychiatrische aandoening.’

In de loop van de jaren is de organisatie steeds professioneler en volwassener geworden. Bas: ‘We hebben een stevige basis neergezet en ons echt gevestigd.’ In 2022 is er een tweede locatie bij gekomen: de Stapel.

Kritisch kijken naar de visie

Met de ontwikkeling van de organisatie kwam ook het besluit om opnieuw goed naar de visie, naam en kernwaarden te kijken. En een passend logo daarbij te maken. De facilitair coördinator kwam op het idee om de namen van de locaties (de Kattenwaard en de Stapel) samen te voegen. In combinatie met de helende werking die hun werkwijze heeft op de bewoners, zo vond hij. En dan krijg je: Ka-st-heel.

Bas: ‘We hebben daarna nog wel gebrainstormd over andere namen, maar niets was beter dan ’t Kastheel. Iedereen, ook naasten en bewoners vonden de naam passen.’ Dat ’t ervoor is komen te staan, bleek logisch. Bas: ‘Een mooie oefening is wat je zegt als je de telefoon opneemt. Dan zet je er iets voor.’ 

De link met kasteel is natuurlijk snel gemaakt, maar dan zonder muren en grachten. Wat wel overeenkomt, is het gevoel van veiligheid en bescherming. Dat zie je ook terug in het logo. Medewerkers en bewoners dachten ook mee over de kleuren van het logo. Maarten: ‘Op die manier neem je ze ook mee in de verandering en houd je ze onderdeel van ‘t Kastheel. Want samen maak je ’t Kastheel.’

Wat betekenen de kernwaarden voor medewerkers en bewoners?

De kernwaarden zijn teruggebracht naar 4, passend bij waar de organisatie nu voor staat. Het handboek dat ’t Kastheel heeft gemaakt, past hierbij. In het handboek leggen ze hun werkwijze uit. De link met de naam en kernwaarden kon Bas goed maken, ze horen bij elkaar. ‘Dat komt omdat het geen bedacht marketingverhaal is. We hebben gewoon een goed verhaal over hoe we het voelen.’

Kernwaarden

Dynamisch: vanuit een stevige basis meebewegen

Bas: ‘Vorig jaar ging een aantal collega’s weg. Toen zagen we weer dat de basis van veiligheid goed is bij ons. De bewoners waren er niet door van slag en bleven gewoon hun ding doen. Dat bleef zo toen er nieuwe collega’s kwamen. Die collega’s konden zich ook snel hechten hier. Dan ben je volgens mij een dynamische organisatie die snel kan meebewegen, vanuit een stevige basis. De bewoners zijn niet afhankelijk van 1 persoon.’

Verbinding met de bewoners

Maarten: ‘Het is belangrijk dat ik als begeleider een goede verbinding heb met een bewoner. Dan kan ik meer bereiken. De bewoners zijn ook gehecht of verbonden aan deze plek, aan de organisatie als geheel. Ze hebben stabiliteit gevonden. Iets wat ze niet kennen uit hun verleden, dus dat is bijzonder om te zien.’

Geborgenheid: bewoners voelen zich thuis

Bas: ‘Geborgenheid is vooral gericht op de bewoners. Op locatie de Kattenwaard zien we dat het in de loop van de tijd een tolerante familie is geworden. Er is ruzie en gedoe, zoals in iedere familie, maar het blijft in de basis stabiel. De mensen voelen zich thuis, er is geborgenheid. En dat is precies wat we willen bereiken, ook op de nieuwe locatie de Stapel.’

Duurzaamheid: langdurige relaties en oplossingen

Maarten: ‘Het werk is erg dynamisch met daardoor veel uitdagingen. Samen lossen we die op voor de lange termijn. Om dat goed te doen, kijken we vooral waar iemand van nature goed in is, en minder naar het functieprofiel. Een goede relatie met elkaar helpt om je collega op die kwaliteiten om hulp te vragen. Met bewoners werkt een duurzame oplossing het beste om gedrag echt te kunnen veranderen. Om dat te kunnen bereiken, ga je met hen ook een langdurige relatie aan.’

Bas: ‘Eerder hadden we het over “onvoorwaardelijkheid” in plaats van duurzaamheid, maar dat past niet helemaal. Als een bewoner bijvoorbeeld de wet overtreedt, dan zijn er gevolgen. Maar de relatie blijft en we blijven in verbinding. Dat is de basis. De kernwaarden staan dus ook niet los van elkaar.’

Ontdek en lees meer

Naamsverandering en nieuw logo:

Lees ook de inspirerende blogs:

Lees meer over de aanpak:

Deel deze pagina via: