Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologie als hulpmiddel bij zeer complexe zorgvragen?

Waarom werken CCE en de Innovatie-impuls samen?

Fleur: 'Uitgangspunt van al onze consultaties is dat we breed kijken naar de context van de cliënt. Samen met de mensen die betrokken zijn bij de cliënt onderzoeken we hoe we aan zijn of haar kwaliteit van leven kunnen bijdragen. We kunnen heel veel expertise inzetten, maar technologie is daar (nog) geen standaard onderdeel van. In deze pilot onderzoeken we of technologie meerwaarde heeft en onze bestaande interventies kan aanvullen.’

De pilot omvat zes consultaties. Hoe hebben jullie de consultaties gekozen?

Fleur: ‘Elke consultatie-aanvraag had in aanmerking kunnen komen! Ik koos de aanvraag van een mevrouw van middelbare leeftijd met een ernstige verstandelijke beperking en ernstig zelfverwondend gedrag. Het team had al ontzettend veel geprobeerd om haar kwaliteit van leven te verbeteren. Maar geen van die interventies had een technologische insteek. Daarom leek het me goed om in de consultatie ook de mogelijkheden van technologie te onderzoeken. Het team reageerde gelukkig enthousiast. Ook de familie van de cliënt zag het zitten. We gaan er allemaal heel open in en met realistische verwachtingen. Iedereen weet dat we geen kant-en-klare technologische oplossing hebben. Die duidelijkheid is belangrijk. We delen een nieuwsgierigheid naar wat het traject kan opleveren.’

Zijn de ‘pilotconsultaties’ heel anders dan ‘gewone’ CCE-consultaties?

Fleur: ‘Eigenlijk niet. We nemen altijd alle factoren die een rol (kunnen) spelen mee. Daarna kijken we naar de mogelijke interventies. Technologie is daar nu één van. Naast Simone, met haar focus op technologie, zijn dus ook andere consulenten van het CCE betrokken. Als ik dan toch een verschil moet noemen, is dat de onderlinge communicatie. Die is in de pilotconsultaties nóg belangrijker. Want we zijn met meer deskundigen. Korte lijnen en goed overleg zijn dus essentieel. Daarom zijn er bijvoorbeeld meer afstemmingsmomenten.’

Simone: ‘De verkenning en de beeldvorming doen we samen. Vervolgens neem ik de inzichten daaruit mee terug naar mijn eigen collega’s en tech-experts. Met hen zoek ik naar mogelijke behandelinterventies. Die voeg ik toe aan de interventies die de andere consulenten voorstellen. Al die opties leggen we voor aan de betrokken zorgprofessionals en verwanten.

Wat zijn volgens jullie bepalende factoren voor deze pilot?

Simone: 'Ik denk dat de acceptatie van technologische interventies door het team een heel belangrijke factor is. Ik begeleid ook andere innovatietrajecten. Daarin blijkt elke keer weer dat een succesvolle implementatie nauw samenhangt met de mindset van een organisatie. Zowel bij de top, op strategisch niveau, als op het niveau van de teams, op de werkvloer.’

Niet elke zorgaanbieder is even ver met het accepteren van technologische innovaties in de zorg. Merk je dat ook in deze pilot?

Fleur: ‘We zien in deze pilot dat zorgaanbieders de uitbreiding van onze “gereedschapskist” met technologie waardevol vinden. We zien ook een zekere onbekendheid met het thema. Niet alleen bij de zorgaanbieders trouwens, maar ook bij het CCE zelf. Ook wij hebben behoefte aan extra kennis over de mogelijkheden van technologie. De pilot is dus heel leerzaam voor ons.’

Simone: ‘Zorgaanbieders hebben de meerwaarde van technologische innovaties in de praktijk vaak nog niet gezien. Dat maakt ze afwachtend, soms zelfs afhoudend. Ik hoop ze te kunnen inspireren, door de mogelijkheden te presenteren en het cliëntbelang te laten zien. Soms moet een patroon doorbroken worden, om een cliënt een beter leven te kunnen geven.’

Wanneer is de pilot een succes? 

Fleur: ‘We staan natuurlijk nog helemaal aan het begin van de pilot, dus laat ik het nu houden bij deze consultatie. Voor mij is het succesvol als de cliënt een betere kwaliteit van leven krijgt. De consultatie is een gezamenlijke ontdekkingstocht. Ik hoop dat we het beeld en de behoeften van deze mevrouw nóg beter gaan begrijpen, zodat alle betrokkenen hun aanpak beter op haar kunnen afstemmen. Dat zijn intensieve processen die veel tijd en verdieping vragen. Ik hoop op meer zonnige momenten voor mevrouw gedurende haar dag en minder gevoelens van onmacht bij de mensen om haar heen. Dat het team weer verder kan. Elk stapje voorwaarts, is een succes.’

Simone: ‘Voor mij is het een succes als wij iets kunnen toevoegen aan het grote aanbod van het CCE: technologische innovatie. Dat we samen een stap richting de zorg van de toekomst kunnen zetten.’

Meer weten over de samenwerking tussen CCE en IIG in deze pilot

Dit verhaal is opgehaald in de Innovatie-impuls 1 en is onderdeel van de Innovatie-Route.  

In de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg hebben Academy het Dorp en Vilans tussen 2019 en 2022 tips, handreikingen en ervaringsverhalen ontwikkeld, verzameld en verspreid. In die periode werden 26 zorgorganisaties ondersteund met de implementatie van zorgtechnologie als vast en waardevol onderdeel van de zorg en ondersteuning. Dit had als doel dat het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker wordt om technologie te gebruiken. Innovatie-impuls 2 is de volgende stap: technologie als vanzelfsprekend gaan gebruiken in de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking, voor meer eigen regie en zelfredzaamheid.  

De Innovatie-impuls 1 was onderdeel van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Deel deze pagina via: