Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologische vernieuwing bij Amsta

Bij Amsta Karaad werken ze met expertisegroepen. Via die expertisegroepen halen ze kennis van buiten op en delen ze dit intern op meerdere manieren. Een aanpak die ook werkt voor de Innovatie-impuls. ‘We kiezen voor kleine stapjes. Werken met zorgtechnologie is namelijk niet vanzelfsprekend. Met hulp van een expertisegroep komt die vernieuwing er wel’, zegt Mark Hiddema, leidinggevende.

Mark is samen met collega Karien Bosch, manager innovatie, de trekker van de Innovatie-impuls bij Amsta Karaad. Amsta is een kleinere zorgorganisatie in Amsterdam voor mensen met een lichte en ernstige verstandelijke beperking. ‘Als kleinere organisatie is budget en tijd vrijmaken voor kennis vergroten en vernieuwing een uitdaging. Maar het is wel belangrijk, dus we keken hoe we dat konden doen voor de hele organisatie.’

Hoe vergroten medewerkers hun kennis?

‘Ongeveer vier jaar geleden kwam de behoefte om te kijken welke methodieken voor  mensen met een lichte en ernstige verstandelijke beperking nodig zijn. Zo ontstond voor iedere doelgroep een eigen programmalijn. Vanuit de twee programmalijnen overleggen ze met mij over bijvoorbeeld: welke methodieken zetten we in, hoe ziet een training eruit? En wat moet een medewerker weten en kunnen?

Ook hebben we expertisegroepen opgezet. Expertisegroepen gaan meestal over beide programmalijnen, de beide doelgroepen dus. En richten zich ieder op een eigen thema.’ Zie kader ‘Hoe werkt een expertisegroep?’

Hoe werkt een expertisegroep?

In de expertisegroepen zitten zorgmedewerkers, gedragswetenschappers of andere behandelaren. Mark: ‘Meedoen aan een expertisegroep is een vrije keuze. Medewerkers doen dat omdat ze graag meer over een thema willen leren. De opdracht van een expertisegroep is om kennis van buiten de organisatie op te halen over een thema. En met die kennis te experimenteren.’

Zo is er een expertisegroep autisme. Zij gingen bijvoorbeeld op zoek naar extra trainingen en kwamen uit bij de training: Geef me de 5. Bij een aantal zorgorganisaties keken ze hoe dat werkte. Eén van onze medewerkers is toen de post-hbo opleiding ‘Geef me de 5’ gaan volgen. Nu kunnen ze dat in het trainingsaanbod van Amsta aanbieden. Naast het trainen van medewerkers kijken ze naar wat er nog meer nodig is.

Dankzij de Innovatie-impuls maken de expertisegroepen een jaarplan met activiteiten. Dat plan bespreken we. En we organiseren jaarlijks een kennisdag. Op die dag presenteren ze wat ze hebben gedaan. Of ze nodigen een spreker uit. Op deze manier verspreiden ze ook kennis in de organisatie. Zo krijg je een vaste aanpak van vernieuwing in de organisatie.’

Hoe pakken ze vernieuwing aan? Nu en in de toekomst

De expertisegroep communicatie kijkt naar welke andere manieren van communicatie mogelijk zijn bij mensen met een ernstig verstandelijke beperking (EVB). Zij houden zich ook bezig met innovatie en zorgtechnologie als thema’s.

Binnen de Innovatie-impuls richt Amsta zich op de dagstructuur van cliënten met een ernstig verstandelijke beperking (EVB) en de niet ingevulde tijd. Dat gaat over momenten waarop begeleiders bezig zijn met cliënten waardoor andere cliënten niets te doen hebben.

De expertisegroep keek eerst wat er allemaal was aan zorgtechnologie. En wat voor Amsta haalbaar zou zijn. Zo kwamen ze uit bij OmniVista, een systeem dat beeld projecteert wat cliënten kunnen bekijken en interactie mee aan kunnen gaan.

Mark: ‘We hebben gekozen voor een vrij eenvoudige vernieuwing, omdat zorgtechnologie nog helemaal niet vanzelfsprekend is. In opleidingen over behandelmethodieken komt dat nog niet aan bod. Niemand denkt daar dus aan als aanvulling op de zorg die ze geven. Dat betekent ook dat je er voortdurend aandacht aan moet geven als je daarmee aan de slag wilt gaan.’

Waar heeft de Innovatie-impuls aan bijgedragen?

‘De Innovatie-impuls heeft ons geholpen om voor een echte vernieuwing te zorgen. Daar ben ik trots op. En breder te kijken naar wat er allemaal is. Ook werken we nu met een concreet plan voor wanneer we budget aanvragen bij een fonds.

Daarnaast hebben we service blue prints gemaakt. Dat is een methodiek die je helpt bij hoe je een vernieuwing in een organisatie krijgt. Die hebben we ook opgenomen in de jaarplannen van alle expertisegroepen (zie kader ‘Hoe werkt een expertisegroep?’). Dan krijgt vernieuwing altijd de aandacht vanuit de medewerkers zelf.’

Cliënten erbij betrekken

‘In de cliëntenraad zitten cliënten en naasten. Zij hebben de presentaties gezien. En we hebben met hen OmiVista uitgeprobeerd. Dit instrument en de mogelijkheden spreken in ieder geval aan.’

Geleerde lessen

Binnen de Innovatie-impuls wordt veel aangeboden om aan deel te nemen. Daar hebben wij de mensen niet voor. Dus toen keken we naar: wat willen wij er zelf uithalen? Zo maakten we betere keuzes.

We wilden eerst een aparte projectgroep opzetten. Daar kwamen we niet uit. Wat wel werkt, is om vernieuwing in te passen in wat we al hebben: de expertisegroepen. 

Lees meer

Deel deze pagina via: