Naar hoofdinhoud Naar footer

Terugblik Begeleiding à la carte 1

De zorg toekomstbestendig maken? En meer passend bij de veranderende zorgvraag van mensen met een beperking? Dat was het doel van het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte.

Begeleiding à la carte was een tweejarig traject van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens dit vernieuwingstraject deelden organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking hun praktijkervaringen.

Werkwijze Begeleiding à la carte 

Samen met zorgbegeleiders, projectleiders, cliënten en hun naasten verzamelden we vernieuwende voorbeelden en ideeën over persoonsgerichte zorg. Ook kregen de deelnemende organisaties hulp van onder andere een coach en communicatieadviseur om nieuwe ideeën uit te werken. In de vernieuwing die organisaties doormaakten dachten en beslisten ook ervaringsdeskundigen mee.

Extra inspiratie met Twinkels

De mooiste voorbeelden van Begeleiding à la carte staan in het online Twinkelmagazine. Regelmatig voegen we nieuwe Twinkels aan dit magazine toe, met steeds weer een ander verhaal. De overeenkomst tussen alle Twinkels is het positieve effect dat ze hebben op het leven van onze cliënten. Een tweede kenmerk is de ‘twist’ die iedere organisatie heeft doorgemaakt om haar doel te bereiken.

Twinkelmagazine is er ook in gedrukte vorm! Wil je een Twinkelmagazine ontvangen om uit te delen of om op de leestafel te leggen? Je kunt een aantal exemplaren opvragen door een mail te sturen naar: begeleidingalacarte@vilans.nl.

Vernieuwende persoonsgerichte zorg is niet zomaar geregeld. Het vraagt in alle gevallen om anders kijken, anders denken en een flinke dosis lef. Laat hun vernieuwende ideeën en doorzettingsvermogen ook jou inspireren!

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector. Ben jij benieuwd naar de opbrengsten uit Begeleiding à la carte 1? Bekijk de eindrapportage onderaan bij downloads. 

Downloads

Deel deze pagina via: