Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Wij hebben een wachtlijst voor begeleiders’

Stichting BONT is vooral populair bij studenten en young professionals. De zorgorganisatie biedt activiteiten aan jongeren met een verstandelijke beperking. Het gaat om activiteiten die ook voor andere leeftijdsgenoten gebruikelijk zijn. ‘We werken vanuit de ja-mentaliteit', vertelt directeur en oprichter Floor Brouwer. ‘Dat is iets anders doen dan “U vraagt, wij draaien”. Het gaat meer om: “Als we vanuit de mogelijkheid redeneren, komen we verder dan dat we vanuit angst blijven vastzitten.” De ervaring die onze jongeren opdoen mag daarbij echt zijn. Activiteiten mogen dus ook mislukken. Dat stukje tegenslag hoort ook bij het gewone leven en versterkt hen in hun ontwikkeling.’ 

Luistertip: het geheim van BONT

In een inspirerende podcast vertellen oprichter Floor, begeleider Robin en Olav en zijn moeder Frances over de kracht van BONT:

Podcast

Behoefte aan gewone activiteiten 

Stichting BONT bestaat nu elf jaar. Ze begonnen met het aanbieden van activiteiten aan jongeren in het vso-onderwijs (voortgezet speciaal onderwijs). Ouders moeten vaak hun kinderen ’s middags vermaken. Of de jongeren moeten naar een buitenschoolse opvang. Maar daar worden niet altijd de activiteiten ondernomen waar ook vraag naar is of passend bij het ontwikkelingsniveau. Veel jongeren doen juist graag activiteiten die andere jongeren ook doen. 

Boodschappen doen voor ouderen in de buurt 

Stichting BONT speelde hierop in. Ze begonnen met vier tot acht jongeren. De vraag naar hun aanbod bleef groeien. Floor: ‘We bestaan nu uit zo’n honderdvijftig jongeren met vijftig begeleiders. Lang niet alle jongeren zijn er elke dag. We hebben namelijk het beleid dat jongeren zich aanmelden wanneer ze willen. Denk hierbij aan naschoolse activiteiten zoals koken, paardrijden of muziek maken. Ook klussen vanuit het BONTe BuurtLoket. Bijvoorbeeld boodschappen doen voor ouderen in de buurt en voor ze koken. Daarnaast hebben we een horecazaak (de BONTe KeukenTafel) waar ze meedraaien in de keuken of bediening.’ 

‘Begeleiders geven ons een 8,7’ 

foto van FloorStichting BONT is een aantrekkelijke organisatie om te werken door de doorleefde visie. Juist omdat ze zo klein zijn begonnen, hebben ze dat goed ontwikkeld. De oudertevredenheid heeft een gemiddeld cijfer van 8,7 en die van begeleiders een 8,6.  Floor: ‘We zijn een kleine organisatie gebleven in de loop der jaren. Samen met twee anderen geef ik leiding. Iedereen weet daardoor duidelijk waar hij terecht kan. Nu we groter worden zijn we in ontwikkeling. We waken echt voor extra onnodige functies. Die mogen niet ten koste gaan van het geld dat nodig is voor de werkvloer. Ze moeten echt bijdragen aan doorontwikkeling van de begeleiding.’ 

Aansluiten bij motivatie

WE KIJKEN OOK NAAR WAT WE IN DE TOEKOMST VOOR ONZE YOUNG PROFESSIONALS KUNNEN BETEKENEN

Floor: ‘Daarnaast hebben onze begeleiders bij ons veel verantwoordelijkheid. Dat maakt het werk veelzijdig en interessant. We kijken ook naar wat we in de toekomst voor onze young professionals kunnen betekenen. Zo vinden wij het belangrijk dat zij kennis meenemen naar volgende werkgevers. Verder zorgen we voor regelmatige momenten waarop begeleiders situaties doornemen met het team. Die gesprekken leiden weer tot ontwikkelingsstappen voor de begeleiders en de deelnemers zelf.

Ook hebben we bewustwordingsavonden. Iedere keer behandelen we een ander thema. Die zijn niet verplicht, maar worden druk bezocht. Ik denk juist door die vrijblijvendheid. We sluiten echt aan bij de motivatie van mensen.’

Last van onregelmatigheidstoeslag 

Hun manier van werken breng ook uitdagingen met zich mee. Zo sluit de Cao Gehandicaptenzorg daar niet altijd even goed op aan. Floor: ‘Door deze cao hebben we bijvoorbeeld te maken met onregelmatigheidstoeslag. Deze is bedoeld om het aantrekkelijker te maken voor mensen om ’s avonds en in de weekenden te werken. Maar onze begeleiders zijn jong en willen sowieso graag ’s avonds en in de weekenden werken. Voor de weekenden hebben we zelfs een wachtlijst. Dan is 166 % onregelmatigheidstoeslag best een fors percentage. Dat geld kunnen we ook gebruiken om meer mensen in te zetten en de zorg te verbeteren. Zo halen we meer uit onze activiteiten door ruimte voor diepgang en ontwikkeling bijvoorbeeld.’

‘Het lijkt heel simpel, maar dat is het niet’

Toch is het Stichting BONT tot nu toe gelukt om vast te blijven houden aan de visie en kernwaarden. Zij krijgen dan ook veel andere organisaties op bezoek. Floor: ‘We vertellen dan dat we inzetten op maatwerk en flexibiliteit. Dat lijkt zo simpel, maar is het niet altijd. Het moet namelijk door iedereen doorvoeld worden.’

Over Begeleiding à la carte 

Stichting BONT is een van de deelnemers van het tweejarige traject ‘Begeleiding à la carte’. Hierin bieden aanbieders van gehandicaptenzorg binnen lerende netwerken hun praktijkervaringen in persoonsgerichte zorg. Daarnaast stellen zij praktische kennis beschikbaar voor de hele sector. In een coachingstraject op maat onderzoekt Stichting BONT onder andere hoe ze hun gedachtegoed, werkwijze en opgedane ervaring kunnen bewaken. 

Deel deze pagina via: