Naar hoofdinhoud Naar footer

Een ecologische gemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking

Kristin Jansen en haar man zochten een geschikte woonplek voor hun zoon Vico. Vico heeft voortdurend nabijheid en begeleiding nodig. Tijdens hun zoektocht hebben ze besloten om een eigen wooninitiatief te starten. Een initiatief waar de liefde voor mensen met een verstandelijke beperking en de natuur samenkomen.

In het wooninitiatief – dat nu in oprichting is - is het belangrijk dat de cliënten liefdevolle nabijheid en duidelijkheid ervaren. Het moet een plek zijn waar mensen kunnen floreren en zichzelf kunnen zijn. De belangrijkste pijlers van het initiatief zijn:

 • Inclusie en omgekeerde integratie
  In het project wordt er uitgegaan van omgekeerde integratie. Mensen zonder beperking kunnen integreren in de leefomgeving van de mensen met een beperking.
 • Zorg voor elkaar
  Het is belangrijk dat de cliënten intensieve zorg, aandacht en geborgenheid krijgen.
  Op het terrein komt een ‘Mooi Leven Huis Puur Natuur’ te staan. Een huis waar kinderen en (jong)volwassenen met een beperking kunnen wonen met 24-uurs zorg.
 • Gemeenschapsvorming
  Het is belangrijk dat mensen oog hebben voor elkaar. Er is ruimte voor ieders eigenheid.
 • Ecologie en duurzaamheid
  Het is belangrijk dat er in de zorg duurzame relaties worden opgebouwd. Daarnaast is er in de woongemeenschap veel ruimte voor de natuur.
 • Stilte en reflectie
  In de gemeenschap komt er ruimte voor stilte en reflectie. Je kan dicht bij jezelf komen te staan en het is goed om je eigen zwaktes en onzekerheden aan te kijken.

Wil je meer weten over dit initiatief? Ga naar de website van Woonzorggemeenschap Puur Natuur

Lees meer:

Deel deze pagina via: