Naar hoofdinhoud Naar footer

Zideris start met #SweetDreams in de Innovatie-impuls

Nachtelijk dwalen van de bewoners met dementie heeft vaak ingrijpende gevolgen, voor henzelf en anderen. Zideris heeft dan ook het voorkomen ervan als doelstelling in de Innovatie-impuls. #SweetDreams is de gevleugelde naam van hun project, binnen het thema Lekker slapen.

Eigenaar

Op 29 oktober kwam het #SweetDreams-team online bij elkaar voor een energieke aftrap, onder aansturing van projectleider Mea Weijman. Centraal tijdens de bijeenkomst stond ieders persoonlijke reflectie op de vraag: ‘Als ik niet aangehaakt ben op dit project dan…’ Alle aandachtsvelden kwamen aan bod en het eigenaarschap werd verdeeld onder de teamleden. Gaandeweg de online vergadering werd de rolverdeling steeds duidelijker, zo ook het enthousiasme van de teamleden.

Nachtelijk dwalen

Als bewoners met dementie in fase twee of drie ’s nachts dwalen, heeft dat regelmatig verstrekkende gevolgen, voor henzelf én anderen. Denk aan het lastigvallen van medebewoners, wat ten koste gaat van het gevoel van veiligheid en nachtrust van cliënten. De onveiligheid en onrust die de dwalende bewoner zelf ervaart gaat ten koste van effectieve slaap. Hierdoor:

  • kan het dementieproces versnellen
  • is er kans dat de bewoner overdag in slaap valt
  • kan de bewoner fysiek schade oplopen

VWS

‘Dit is het moment waarop we echt van start gaan’, zo had Mea de bijeenkomst aangekondigd. De aanwezigheid van Brigitte Verhage en Tessa Blankestijn onderstreepte het belang van deze mijlpaal: zij zijn vanuit het ministerie van VWS verantwoordelijk voor de Innovatie-impuls. Beiden schoven het laatste deel van de meeting aan voor een korte kennismaking.

Verschillende invalshoeken

De aanwezigheid van diverse disciplines bij de kick-off bracht de verschillende invalshoeken mooi bij elkaar. Zo waren er een begeleider dagbesteding, een nachtzorgmedewerker, een beleidsmedewerker, een muziektherapeute en een gedragsdeskundige. Wat ze gemeenschappelijk hebben? De gedrevenheid om dit belangrijke vraagstuk op te lossen. Kortom, een energieke aftrap met als uiteindelijke doel: sweet dreams voor de bewoners van Zideris.

Zideris doet mee aan de Innovatie-impuls binnen het thema Lekker Slapen.

Lees meer:

Deel deze pagina via: