Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg verdelen tussen arts VG en huisarts

Gepubliceerd op: 19-07-2022

Bij Ipse de Bruggen vullen de huisarts en de arts verstandelijk gehandicapten (arts VG) elkaar aan in de zorg voor de patiënten. Zij hebben huisartsen in dienst genomen om dit te organiseren. Lees in dit portret hoe vragen op de juiste plek terechtkomen via triage bij de poort.

Huisartsen in dienst

Aanleiding was de wens van de artsen VG om algemeen medische zorg onder te brengen bij een huisarts, omdat die daar meer verstand van heeft. Artsen VG merkten:

 • dat ze minder geschoold zijn in de huisartsenzorg
 • dat ze te weinig tijd hadden om daarmee bezig te zijn
 • dat de zorg vaak werd onderbroken met spoedgevallen

De artsen VG wilden zich graag echt op de zorg richten die te maken heeft met de aandoening, beperking of stoornis. Omdat er geen oplossing gevonden werd bij een huisartsenpraktijk, nam Ipse de Bruggen huisartsen in dienst voor regio Zuidwest.

We hebben praktijkverpleegkundigen die verpleegkundige handelingen kunnen doen en die voorwacht zijn voor de huisarts en de arts VG. Zij kunnen al wat metingen doen, hun blik laten gaan over de patiënt en inschatten of het noodzakelijk is dat de huisarts of arts VG naar de patiënt kijkt.

Nicole van Paaschen, huisarts

Voorwacht

De huisarts richt zich op de zorg van huisartsgeneeskundige aard en de arts VG op de zorg van meer specifiek medische aard. Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol als voorwacht in zowel dagzorg, als avond-, nacht- en weekendzorg.

Met een triagelijst kijkt de doktersassistente bij wie de vraag thuishoort. Dan plant ze een afspraak of overleg in met ofwel de huisarts ofwel de arts VG. Jaap Jansen, arts VG: ‘De triagelijst zorgt ervoor dat de vraag op de juiste plek terecht komt. Daardoor is iedereen bezig met zijn eigen expertise.’

Wat levert de samenwerking tussen huisarts en arts VG op?

 • Patiënten ontvangen kwalitatief goede zorg door huisarts en arts VG.
 • Continuïteit in huisartsenzorg is geborgd.
 • Overleg tussen huisarts en arts VG is heel laagdrempelig.
 • Doktersassistente doet telefonische triage op basis van aandachtsgebieden.
 • De dienstdruk voor artsen VG is een stuk lager geworden.
 • Artsen VG doen nu meer waar ze voor zijn opgeleid en deskundig in zijn.
 • Huisarts en arts VG vinden het prettig om multidisciplinair te kunnen werken.

​Het is de combinatie van ieder doet zijn eigen stuk, plus dat je ook afstemt met elkaar als iets niet loopt. Dat je tijdig met elkaar gaat zoeken waar je elkaar kunt aanvullen. De een ziet dit, de ander ziet dat en je leert ook weer dingen van elkaar. Ik denk dat ook op die manier de patiënten terecht goede zorg krijgen.

Jaap Jansen, arts VG

Tips voor samenwerking arts VG en huisarts

 • Belangrijk is goede communicatie met elkaar en een goed systeem om in te werken.
 • Huisartsen die feeling hebben met de doelgroep.
 • Een instelling die het zowel financieel maar ook qua faciliteiten organiseert.
 • Continuïteit zorgt voor een totaaloverzicht. Alles in eigen hand houden maakt het overleg makkelijker. En het zorgt voor herkenbaarheid voor iedereen.

Lees meer:

Downloads

Deel deze pagina via: