Toon zoekbalkToon menu

Epilepsie

Active Support en epilepsie

Active Support is een manier om de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke beperking systematisch te verrijken.

Active Support gaat niet uit van een leven waar de beperkingen, die onder andere voortkomen uit de epilepsie, het uitgangspunt zijn maar juist de talenten, de voorkeuren, de interesses en de vaardigheden centraal staan. Active Support bestaat uit een visie en een methode, waarbij de visie richtinggevend is voor uitvoering van de methode.

Uitgangspunten

Het uitgangspunt is aansluiting te vinden bij het gewone, dagelijkse leven en bij de mogelijkheden van mensen met een beperking, zodat er ruimte komt voor eigen invloed en ontwikkeling. Naast aanleren gaat het om ervaren. Ervaringen verrijken de belevingswereld en stimuleren de eigen keuzes. Centrum voor epilepsie en slaapproblemen Kempenhaeghe omarmt Active Support als manier om te focussen op de vele mogelijkheden die mensen met epilepsie hebben.

Lees meer over Active Support bij epilepsie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.