Toon zoekbalkToon menu

Nieuws

Hier vind je nieuwsberichten over dit thema. Kijk voor nieuwsberichten over andere thema’s bij nieuws

Podcasts over de interventiemethodiek HouVast voor ouders met een LVB

16/08/2022

Podcasts over de interventiemethodiek HouVast voor ouders met een LVB

Ouders met een licht verstandelijke beperking hebben vaker psychische of fysieke klachten, een complex verleden, armoedeproblematiek en een beperkt steunend netwerk. Deze ouders...

Nieuwe collega bij Vilans!

02/05/2022

Nieuwe collega bij Vilans!

Nieuwe collega bij Vilans!

Help je mee? We willen je wat vragen stellen

23/09/2021

Help je mee? We willen je wat vragen stellen

Voor een betere ondersteuning van kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking willen we je een aantal vragen stellen. Help je mee?

Pleidooi voor verplichte anticonceptie in bepaalde gevallen

29/10/2020

Pleidooi voor verplichte anticonceptie in bepaalde gevallen

Voormalig kinderrechter Cees de Groot vindt dat kinderen recht hebben op ouders die goed voor je kunnen zorgen. Hij vindt dat belangrijker dan het recht op het krijgen van...

Inkijkje in de cao Gehandicaptenzorg 2019-2021

20/07/2020

Inkijkje in de cao Gehandicaptenzorg 2019-2021

Cao-partijen hebben eind 2019 de cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 vastgesteld. De online versie van het cao-boekje vind je op het Kennisplein Gehandicaptensector.

De Meldcode Huiselijk geweld uitgelicht

22/11/2019

De Meldcode Huiselijk geweld uitgelicht

Per 1 januari 2019 is de wetgeving rondom de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast. Melden bij Veilig Thuis is bij vermoeden van acute en structurele...

Extra ondersteuning voor kinderen van ouders met LVB

29/03/2019

Extra ondersteuning voor kinderen van ouders met LVB

Wil jij ouders met LVB of zwakbegaafdheid helpen bij de zorg voor hun kinderen? Meld jouw gemeente dan aan en verzorg voor deze kinderen een ontspannen tijd buitenshuis.

VIPP-LD: Video behandeling voor ouders met verstandelijke beperkingen

25/10/2017

VIPP-LD: Video behandeling voor ouders met verstandelijke beperkingen

Op 10 oktober van dit jaar vond het Congres 'Ouderschap Wat Werkt?' plaats. Daarbij stond ouderschap en wat professionals daarin kunnen betekenen centraal.

Wat werkt voor ouders met een licht verstandelijke beperking?

10/10/2017

Wat werkt voor ouders met een licht verstandelijke beperking?

In 2008 startte het onderzoek ‘Wat Werkt voor ouders met verstandelijke beperkingen?’ Het onderzoek richtte zich op drie deelgebieden. Namelijk de bereidheid van ouders met...

Videointerventie voor ouders met een beperking wordt verder ontwikkeld

14/02/2017

Videointerventie voor ouders met een beperking wordt verder ontwikkeld

Een belangrijke dag voor ouders met een verstandelijke beperking en hun kinderen: 8 februari 2017. Het ging over hen op een mini-conferentie en daarna bij de openbare...

Training voor gezinscoaching van start

04/01/2016

Training voor gezinscoaching van start

Amerpoort start in februari 2016 met een intensieve training voor (startende) gezinscoaches. In een periode van negen maanden krijgen deze gezinscoaches een methodische...