Toon zoekbalkToon menu

Steeds meer jongeren ondersteund vanuit project Navigator 30/04/2014

Het project Navigator van MEE Drenthe richt zich op jongeren met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Doel van het project is deze jongeren, met potentieel risico op uitval, aan het werk te krijgen en te houden, zodat zij niet meer afhandelijk zijn van de uitkering. 'Samen richting werk'.

Het succes is gebleken: de eerste arbeidscontracten zijn binnenkort een feit en steeds meer gemeenten gaan aan de slag met Navigator. Het project is in 2013 gestart in Assen.

Begeleiding van een navigator

Momenteel ontvangen 110 jongeren begeleiding van een navigator, toegewezen door MEE. De navigator ondersteunt op proactieve wijze de jongere en zijn sociale netwerk bij het nemen van de stappen richting betaald werk. Een leer/werktraject of stage is bijvoorbeeld een van deze stappen. De navigator begeleidt deze jongere voor langere tijd en vormt de verbindende schakel tussen de gemeente, UWV, school, ouders, re-integratie, hulpverleners en werkgevers.

Navigator rolt uit

Naast Assen zijn er meer gemeenten die aan de slag gaan met Navigator, bijvoorbeeld Noordenveld. Ook andere regio’s zijn de mogelijkheden voor het implementeren van Navigator aan het verkennen. Zoals in Flevoland, Overijssel, Utrecht, Gouda en deels in Gelderland. Momenteel voert MEE hier gesprekken met onder andere scholen, gemeenten en UWV om de samenwerking rond Navigator vorm te geven.

Meer weten

Website Navigator Drenthe (externe link)