Toon zoekbalkToon menu

Verslag Dag van de Ondersteuningsplannen 16/04/2014

Precies twee jaar na de start kwam het leernetwerk Ondersteuningsplannen op 10 april opnieuw bij elkaar. Meer dan 100 begeleiders, stafmedewerkers en managers van verschillende zorgorganisaties spraken met elkaar over nieuwe ontwikkelingen en wisselden ervaringen uit over verschillende aspecten in het werken met ondersteuningsplannen.

Er werd een mooie start gemaakt met een praktische versie van de handreiking ondersteuningsplannen, specifiek voor begeleiders. Deze handreiking wordt eind 2014 verwacht.

Plenaire sessies: blik naar de toekomst

In de ochtend werd iedereen tijdens de plenaire sessie bijgepraat over de huidige praktijk van de ondersteuningsplannen. Onder andere over de piramide (zie afbeelding) uit de vernieuwde Handreiking Ondersteuningsplannen die al op veel plekken gebruikt.

Piramide - Handreiking Ondersteuningsplannen

Daarna vertelde jurist Monica de Visser (bureau Smaragd) over de veranderende juridische eisen met de komst van de Wet Langdurige Zorg en de Wet Zorg en Dwang.

Aan het eind van de ochtend namen Marjolein Herps en Wil Buntinx iedereen mee naar een ideale wereld, waar ondersteuningsteams bestaande uit de persoon zelf, zijn sociaal netwerk en eventueel professionals samenwerken aan het ondersteuningsplan. Wil je weten wat er aan wetgeving op je af komt en hoe Wil en Marjolein naar de toekomst kijken?

Bekijk de presentaties van de plenaire sessies

Kennis en ervaring uitwisselen

Het middagprogramma was gericht op uitwisseling van kennis en ervaring van organisaties onderling op verschillende actuele thema’s zoals het burgerportaal Quli, het visualiseren van een cliëntgericht ondersteuningsplan en het meten van cliëntervaringen. Ook werden ervaringen met de piramide verteld, is nagedacht over hoe een handreiking voor begeleiders eruit moet zien, zijn ervaringen gedeeld met het laten toetsen van de zorgplansystematiek en hebben drie instrumenten om cliëntervaringen te meten hun relatie met het ondersteuningsplan verteld.

Margot Hameetman van Pameijer: ‘Het is fijn om met anderen ervaringen uit te wisselen. Zo’n dag geeft niet het antwoord over ‘zo moet het’, maar zorgt dat je je herkent in de verhalen van anderen. Dat maakt deze dag zo waardevol.’