Toon zoekbalkToon menu

Zorgakkkoord: meer geld voor dagbesteding 18/04/2014

Het kabinet heeft op 17 april met enkele oppositiepartijen een nieuw zorgakkoord gesloten. De voorgenomen bezuiniging op de langdurige zorg van 3,5 miljard wordt enigszins verzacht. Meer mensen kunnen gebruik blijven maken van dagbesteding en meer mensen houden toegang tot een verpleeghuis of woonzorgcentrum.

Toegang tot verzorgingshuis

Het beleid is dat mensen langer thuis zullen blijven wonen. Familie en het sociale netwerk zullen hierbij meer moeten gaan helpen. Met het nieuwe zorgakkoord worden de maatregelen wel wat verzacht. Verstandelijk beperkten met een zorgzwaartepakket (ZZP) 3 kunnen toch in aanmerking komen voor opname en verzorging in een instelling. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die in beperkte mate zelfredzaam zijn.

Meer geld voor dagbesteding

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Martin van Rijn: 'De aanwezigheid van goede en toegankelijke voorzieningen in de buurt, zoals begeleiding en dagbesteding, zijn een belangrijke voorwaarde voor het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van mensen.'

Van Rijn benadrukt dat dit ook van grote waarde is voor partners, ouders of familieleden die als mantelzorger een grote en belangrijke rol vervullen in het leven van zorgvragers. 'Dagbesteding biedt hen een belangrijke vorm van verlichting in de verantwoordelijkheid die zij, soms jarenlang, dagelijks vervullen.'

Debat over Wet langdurige zorg

Met de instemming van de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP heeft het kabinet ook in de Eerste Kamer steun voor het plan om meer zorgtaken voor mensen met een beperking, ouderen, en chronisch zieken naar de gemeenten te laten overgaan. Het akkoord is mede mogelijk door meevallers op de begroting van het ministerie van VWS. Deze zijn onder meer te danken aan goedkoper medicijngebruik.

Komende week voert de Tweede Kamer een debat over de Wet langdurige zorg, waarvan het de bedoeling is dat die 1 januari 2015 ingaat.

Download: Kamerbrief staatssecretaris Martin van Rijn, 17 april 2014 (pdf)